Skip til primært indhold

Jørgen Bjelskou ny koncerndirektør for Regional Udvikling

Som koncerndirektør for Regional Udvikling i Region Syddanmark bliver Jørgen Bjelskou medlem af koncerndirektionen, der udgør regionens administrative topledelse.

Et enigt regionsråd i Region Syddanmark godkendte på regionsrådsmødet i går ansættelsen af Jørgen Bjelskou som ny koncerndirektør for Regional Udvikling i Region Syddanmark. Jørgen Bjelskou er 47 år og kommer fra en stilling som direktør for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig til at få den nye direktør med ombord:

- Den brede erfaring fra staten, det kommunale og det private erhvervsliv giver Jørgen Bjelskou en perfekt profil i forhold til den opgave, han skal i gang med – at skabe fortsat vækst og udvikling i Region Syddanmark i samarbejde med regionsrådet, sine medarbejdere og en masse eksterne interessenter. Vi har et godt udgangspunkt, og jeg oplever Jørgen Bjelskou som en mand med gode visioner og blik for det samspil med mange aktører, det kræver, for at videreføre regionens gode arbejde på dette felt.

Direktør for 115 medarbejdere

Jørgen Bjelskou afløser Michael Evan Goodsite i jobbet som koncerndirektør i regionen. Michael Evan Goodsite rykkede 1. december 2016 til Syddansk Universitet.

Som direktør for Regional Udvikling får Jørgen Bjelskou det overordnede ansvar for, at Region Syddanmark bringer sig i spil som dynamoen for at skabe vækst og udvikling i regionen i samspil med kommunerne, erhvervslivet, grænseegnens og arbejdsmarkedets parter og uddannelses- og videninstitutionerne.

Regional Udvikling i Region Syddanmark er organiseret i et sekretariat og fem afdelinger med i alt 115 medarbejdere.

Tværgående samarbejde i koncerndirektionen

Jørgen Bjelskou vil som koncerndirektør for Regional Udvikling referere til regionsdirektør Jane Kraglund. Han udgør sammen med regionsdirektøren og to øvrige direktører Region Syddanmarks koncerndirektion, som er regionens øverste administrative ledelse.

Regionsdirektør Jane Kraglund siger:

- Jørgen Bjelskou er den helt rigtige til jobbet med en meget spændende og relevant baggrund. I koncerndirektionen har vi fokus på det tværgående samarbejde, hvor alle byder ind. Jeg er overbevist om, at Jørgen Bjelskou vil fungere rigtig godt i det samspil. I direktionen glæder vi os til samarbejdet.

Jørgen Bjelskou begynder i sit nye job den 1. marts 2017, og han glæder sig til at komme i gang:

- Region Syddanmark har formuleret en ambitiøs strategi om regionens rolle som central medspiller i forhold til at skabe vækst og arbejdspladser i hele regionen. Strategien har et stærkt udgangspunkt med blandt andet globalt førende virksomheder, den geografiske placering som brohoved til det store tyske marked og stærke uddannelses- og forskningsinstitutioner. Et tæt og inddragende samarbejde med regionens mange stærke kræfter skal sikre en indsats, der gør en konkret forskel for regionens borgere. Jeg glæder mig til at stå i spidsen for eksekveringen af strategien i tæt samarbejde med såvel regionsrådet som direktion, ledere og medarbejdere i Region Syddanmark.  

Der var 26 ansøgere til stillingen.

Fakta om Jørgen Bjelskou i uddrag

  • 2015 – 17: Direktør for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune
  • 2011 – 15: Group Public Affairs Director i Grundfos
  • 2007 – 11: Kontorchef i Miljøministeriet
  • 2004 – 06: Udvalgssekretær for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
  • 1998 – 04: Fuldmægtig i Miljøministeriet
  • Jørgen Bjelskou er uddannet Cand.scient.pol fra Københavns Universitet.
  • Jørgen Bjelskou er gift med Gurli Bjelskou Jensen, der arbejder som psykolog i Aarhus Kommune. Sammen har de tre drenge, og familien bor i Højbjerg ved Aarhus.

 

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40

Jørgen Bjelskou

Koncerndirektør


30 36 79 10
APPFWU01V