Skip til primært indhold

Udvalg foreslår ekstra ambulance på Fyn

Region Syddanmarks præhospitale udvalg har på et møde i eftermiddag indstillet til regionsrådet, at der indsættes en ekstra ambulance på Fyn med base i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tallene viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune på Fyn er én af de kommuner i Region Syddanmark, hvor en ambulance med blå blink har den gennemsnitligt længste responstid. I 4. kvartal i 2016 var den gennemsnitlige responstid i kommunen 10,1 minutter.

Yderligere viser tallene, at Fyn er det delområde i regionen, hvor det er sværest at overholde målet for de gennemsnitlige responstider. I den seneste periode har de gennemsnitlige tider ligget lige omkring 7,9 minutter, som er målet for den gennemsnitlige responstid på Fyn.

Ekstra ambulance i Faaborg-Midtfyn Kommune

Det er baggrunden for, at regionens præhospitale udvalg i dag har indstillet til regionsrådet, at der indsættes en ekstra ambulance på Fyn med base i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Formanden for regionens præhospitale udvalg Thyge Nielsen (V) siger:

- Fagfolkene har set på forskellige muligheder for at styrke det præhospitale beredskab i Faaborg-Midtfyn og på Fyn i det hele taget. Jeg synes, den bedste løsning er at indsætte en ekstra ambulance. Det kunne for eksempel være i området omkring Hillerslev. Så er den central placeret der, hvor store veje krydser hinanden. En ambulance der vil også gavne responstiderne i Faaborg by. Vi er enige om forslaget i udvalget, og vi håber, at den ekstra ambulance kan være på plads inden udgangen af marts måned.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der i dag to ambulancer, der begge kører døgnet rundt – én med base i Ringe og én med base i Faaborg. Der er også tanken, at den ekstra ambulance skal køre døgnet rundt.

Ambulance Syds driftsudgifter til den ekstra ambulance vil årligt være på knap 5 mio. kr.

Finansiering en del af budgetforhandlinger

Det præhospitale udvalg foreslår, at den ekstra ambulance på Fyn i 2017 finansieres indenfor den nuværende økonomiske ramme, og at pengene til ambulancen i 2018 og fremad findes i forbindelse med forhandlingerne om regionens budget for 2018. 

En finansiering ved at nedlægge et dagberedskab i Trekantområdet er derfor ude af billedet.

Regionsrådet skal drøfte forslaget fra det præhospitale udvalg den 27. februar 2017.

Yderligere oplysninger

Formand for det præhospitale udvalg, Thyge Nielsen (V), Region Syddanmark, mobil 20 31 36 24

APPFWU02V