Skip til primært indhold

De frivillige skal hyldes

Region Syddanmark har åbnet for indstillinger til regionens frivillighedspris. Det er anden gang, regionen uddeler Frivillighedsprisen, og alle kan indstille en kandidat. Prisen og de medfølgende 50.000 kroner uddeles 3. maj.

Frivillige findes mange steder i Region Syddanmark, og de yder en stor indsats til glæde for både patienter, brugere og pårørende på de syddanske sygehuse, i psykiatrien og på de sociale centre.

Regionsrådet vedtog i februar 2015 en frivillighedsstrategi for at styrke mulighederne for, at sygehuse og sociale centre kan inddrage frivillige i hverdagen, og for at sikre ordnede og trygge forhold for alle involverede. Frivillighedsprisen, som nu uddeles for anden gang, blev indstiftet af regionsrådet i forlængelse af frivillighedsstrategien. 1. februar åbnede regionen for indstillinger til prisen.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Vi sætter stor pris på de frivillige og har et rigtig godt samarbejde med dem på vores sygehuse og institutioner. De frivillige stiller deres tid til rådighed, og det, de bidrager med, giver i den grad værdi for patienterne og borgerne. Det kan være at holde en døende i hånden, at dele sine sygdomserfaringer med andre eller at sørge for, at hospitalsklovne kan sprede glæde hos de yngste patienter. Den indsats vil vi gerne hylde med uddeling af Frivillighedsprisen.

Alle kan indstille en kandidat til prisen

Både frivillige og en afdeling, institution eller ansat i regionen, som yder en særlig indsats for at styrke inddragelsen af frivillige, kan indstilles til Frivillighedsprisen.

Og alle, der har gode oplevelser med frivillige, kan indstille deres favorit til Frivillighedsprisen ved at udfylde et elektronisk indstillingsskema på regionens hjemmeside: www.rsyd.dk/frivillighedsprisen.

For at den indstillede kan komme i betragtning til prisen, kræver det dog, at man i indstillingen blandt andet forklarer, hvordan det frivillige arbejde gør en forskel, og hvilken værdi det konkret skaber for borgere, patienter eller pårørende.

Prisuddeling i maj

Frivillighedsprisen uddeles 3. maj i år. Med prisen følger 50.000 kroner til den afdeling, som vinderen er tilknyttet. Pengene skal gå til at videreudvikle samarbejdet med de frivillige eller til at skabe endnu bedre rammer for den frivillige indsats i afdelingen.

Samtidig med uddeling af Frivillighedsprisen uddeles også en pris for Den Gode Idé, som gives til et projekt eller en idé, der vil fremme den frivillige indsats i regionen i det kommende år. Her er præmien 10.000 kroner.

Der er sidste frist for indstillinger 7. marts 2017.

Fakta om Frivillighedsprisen

Regionsrådet har indstiftet en frivillighedspris i forlængelse af regionens frivillighedsstrategi.

Frivillighedsprisen gives som anerkendelse af frivilliges indsats for regionen og de syddanske borgere og som en påskønnelse af det store arbejde og den indsats, som personale eller konkrete afdelinger yder for at inddrage frivillige.

Sidste gang Region Syddanmark uddelte Frivillighedsprisen var 14. november 2015. Den gang gik prisen til Langelands Hjertestarterforening, og der blev samtidig uddelt en pris for Den Gode Idé til Erfaringskonsulenterne på Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T på OUH.

Det er en dommerkomité med repræsentanter fra regionsrådet, en frivilligorganisation, Sundhedsbrugerrådet, Psykiatrisk Dialogforum, Kontaktforum for Handicap, sygehus- eller socialområdet og pressen, som beslutter, hvem der skal nomineres til prisen, og hvem der skal vinde.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU02V