Skip til primært indhold

Rengøringen er forbedret i Region Syddanmark

Region Syddanmarks halvårlige eksterne rengøringskontrol viser, at rengøringen er forbedret på en lang række områder. En af årsagerne er en mere omfattende rengøringskontrol, der fastholder fokus på området. Særligt Sydvestjysk Sygehus har leveret et flot rengøringsresultat.

Der er fokus på rengøringen på de syddanske sygehuse, hvor Region Syddanmark hvert halvår gennemfører eksterne rengøringskontroller. Kontrollerne blev seneste halvår skærpet yderligere, så flere overflader bliver tjekket. Nu er kontrollen fra 2. halvår 2017 kommet, og den viser, at næsten alle sygehusene består på de to rengøringsstandarder, der testes på.

I forhold til den ene standard, der testes efter, er alle sygehuse bestået. Ved den anden standard er alle bestået med undtagelse af Sygehus Lillebælt, der allerede har sat arbejde i gang for også at blive godkendt på denne standard.

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) siger:

- Vi har haft fokus på rengøring gennem en årrække, og derfor er det også godt at se, at selvom vi sidste gang udvidede kontrollen, så er det næsten alle sygehuse, der består på begge standarder. Det, jeg hører fra sygehusene, er, at det har været positivt med de udvidede kontroller, fordi det har givet anledning til mere samarbejde og mere fokus på rengøringen.

Sydvestjysk Sygehus leverer særligt godt resultat

Ét sygehus skiller sig særligt positivt ud, når man ser på resultaterne fra de to rengøringsstandarder. Sydvestjysk Sygehus har forbedret sig meget og skiller sig i dag ud med et næsten perfekt resultat på begge rengøringsstandarder.

Administrerende sygehusdirektør på Sydvestjysk Sygehus Per Busk siger:

-Vi har arbejdet med snitfladerne mellem det kliniske personale og servicepersonalets ansvarsområder, og vores medarbejdere har leveret et fantastisk stykke arbejde. Den kvalitet, de leverer, er et vigtigt bidrag til patientsikkerhed og god kvalitet på vores sygehus.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Jeg er naturligvis glad for, at næsten alle sygehusene klarer kontrollen, men den måde, som Sydvestjysk Sygehus klarer den på, er i særklasse, og det fortjener stor ros.

Sygehus Lillebælt sætter fokus på forbedring

På Sygehus Lillebælt viser kontrollen, at der fortsat er høj standard på de områder, som varetages af rengøringspersonalet, men også at der er plads til forbedring nogle af de steder, hvor det er sundhedsfagligt personale, som varetager rengøringen. Det gælder eksempelvis rullende materiel og teknisk udstyr som ultralydsscannere og blodtryksmålere.

Sygehus Lillebælts vicedirektør Martin Fejring siger:

-Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med resultatet, når vi på nogle områder ikke lever op til standarderne. På Sygehus Lillebælt er excellence en af de bærende værdier, og det betyder, at vi gør os umage og leverer høj kvalitet på alle områder. Derfor vil vi nu iværksætte et forbedringsspor med deltagelse af relevante aktører, så vi dels får klargjort ansvarsfordelingen og dels bliver bedre til at sprede læring derfra, hvor der ikke er mangler ved rengøringen.

Indsatsen vil blive fulgt tæt af Sygehus Lillebælts nyligt nedsatte Hygiejneudvalg og direktionen.

Fakta:

De eksterne rengøringskontroller i Region Syddanmark udføres af Dansk Servicerådgivning.

Region Syddanmark udvidede rengøringskontrollerne i 1. halvår 2017, så man nu kontrollerer en større mængde overflader og genstande. Kontrollen omfatter nu både overflader rengjort af rengøringspersonale, samt overflader rengjort af det kliniske personale.

Der bliver målt på to forskellige fagligt anerkendte rengøringsstandarder. DS/INSTA 800 og DS 2451-10.

Stikprøvekontrollen afhænger af sygehusets størrelse. På Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Psykiatrien i Region Syddanmark og Sygehus Sønderjylland laver man stikprøvekontroller på 200 lokaler. På OUH – Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus kontrollerer man 315 lokaler.

For at en kontrol skal være godkendt, må der maksimalt være 14 afviste lokaler i en stikprøve på 200, mens der i en stikprøve på 315 lokaler må være 21 afviste.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V