Skip til primært indhold

Regionsråd skal fokusere på 19 særlige sundhedsindsatser det kommende år

Regionsrådet har udpeget 19 indsatser og temaer på sundhedsområdet, som skal følges særligt tæt i 2018.

Regionsrådet i Region Syddanmark har på regionsrådsmødet 18. december udpeget 19 indsatser og temaer, der er særligt vigtige i det kommende år.

Det nyvalgte regionsråd, der tiltræder efter årsskiftet, får mulighed for at forholde sig til indsatsområderne ved regionsrådsmødet i januar.

De særlige indsatser er en del af Region Syddanmarks sundhedsplan

Regionsrådet godkender hvert fjerde år en såkaldt sundhedsplan, der beskriver, hvilke områder regionen beskæftiger sig med indenfor sundhedsområdet.

De nye indsatsområder skal ses som en del af sundhedsplanen. Dermed får politikerne mulighed for at sætte fokus på enkelte delområder fra år til år og sikre fremdrift på områder, der kræver et særligt fokus.

Politisk tilfredshed med indsatsområderne

De nye indsatsområder er blevet behandlet i sundhedsudvalget, psykiatri- og socialudvalget samt sundhedssamordningsudvalget, og her møder de positive tilbagemeldinger.

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) siger:

- Vi har fokus på mange af de indsatsområder, som vi nu har udpeget. En del af indsatserne har vi allerede igangsat eksempelvis i forbindelse med budgetforliget. Ved at vi nu i fællesskab udpeger indsatsområder en gang om året, så får vi i højere grad mulighed for at skærpe og målrette indsatsen undervejs.

Poul-Erik Svendsen påpeger, at han glæder sig til at følge arbejdet med patientrettigheder og patientinddragelse. Han påpeger, at punkterne spiller fint sammen med regionens pejlemærke om at være patienternes og borgernes region.

Psykiatri- og Socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF) siger:

- Jeg tror, vi kan få rigtig god gavn af at udpege disse indsatser. Jeg kan med tilfredshed konstatere, at vores fokus på tvang forsætter. Det er en stor udfordring på det psykiatriske område og en problematik, som vi skal arbejde videre med.

Sundhedssamordningsudvalgsformand Tage Petersen (V) siger:

- Regionerne har et tæt og godt samarbejde med kommunerne, og i fællesskab udvikler vi det nære sundhedsvæsen. Med de nye indsatsområder får vi for alvor bragt det nære sundhedsvæsen på banen.

Region Syddanmarks sundhedsplan, som indsatsområderne læner sig op ad, kan læses i sin helhed på Region Syddanmarks hjemmeside(link?).

Fakta:

De 19 indsatsområder, som Region Syddanmark vil have fokus på de kommende år er:

 • Patientinddragelse
 • Samarbejde med frivillige
 • PatientRapporterede Oplysninger (PRO)
 • Patientrettigheder
 • Hygiejne – målrettede indsatser til nedbringelse af infektioner på sygehusene
 • Arbejdet med forbedring af den kliniske kvalitet via Regionernes
 • Kliniske KvalitetsProgram (RKKP) og lærings- og kvalitetsteam
 • Reduceret brug af tvang
 • Patientansvarlig læge
 • Rekruttering af praktiserende læger
 • Implementering af PLO-overenskomst på kronikerområdet
 • Ny sundhedsaftale og opfølgning på rammepapir
 • Forskningsstrategi
 • Implementeringsplan for innovationsstrategien
 • Digitalisering, kunstig intelligens, internet of things, personlig medicin m.v..
 • Fire nye demensudrednings- og behandlingsenheder
 • Ny model for styring og finansiering af sundhedsvæsenet
 • Den syddanske forbedringsmodel
 • Rekruttering
 • God ledelse

Yderligere oplysninger

APPFWU02V