Skip til primært indhold

Italiensk totalentreprenør skal bygge Nyt OUH

Det nye universitetshospital i Odense er kommet et stort skridt videre. Et bredt flertal i det syddanske regionsråd besluttede i går, at den italienske totalentreprenør JV CMB / Itinera skal færdigprojektere og bygge vidensakse og behandlings- og sengeafsnit på Nyt OUH. Beslutningen blev meldt ud på et pressemøde i Odense i dag.

Tre totalentreprenører har budt på opgaven med at færdigprojektere og bygge vidensakse og behandlings- og sengeafsnit på Nyt OUH. Entreprisen omfatter cirka to tredjedele af det nye universitetshospital i Odense og er én af de største totalentrepriser i Danmark nogensinde.

Byggeriet af Nyt OUH bliver et af de største sygehusbyggerier i Danmark, og når det nye sygehus står færdigt i slutningen af 2022, bliver det landets største helt nybyggede sygehus.

Bedste forhold mellem kvalitet og pris

Udover JV CMB / Itinera har MT Højgaard og NCC/Bravida budt på opgaven. I går fulgte et stort flertal i det syddanske regionsråd indstillingen fra regionens administration og valgte den italienske totalentreprenør til opgaven, fordi konsortiet har afgivet det tilbud, som samlet set giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. SF’s to medlemmer og Enhedslistens ene medlem stemte imod.

Region Syddanmark har vurderet tilbuddene fra de tre totalentreprenører på tre forhold: Proces og metode, organisation og bemanding og rådighedsbeløb. Sidstnævnte er et udtryk for, hvor mange penge, der er at bygge for inden for den givne ramme på cirka 2,8 mia. kr., når totalentreprenørens omkostninger og avance er betalt.

Tilbuddene var meget lige på de kvalitative kriterier, men i forhold til rådighedsbeløbet får regionen 435 mio. kr. mere at bygge sygehus for ved at vælge JV CMB / Itinera fremfor det næstbedste tilbud.

Regionrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over, at det færdige  universitetshospital i Region Syddanmark nu er rykket et stort skridt nærmere.

”Vi vil skabe et patienternes universitetshospital, der kan måle sig med selv de bedste både i Danmark og i Europa. Det mål er vi nu kommet et stort skridt nærmere. Italienske JV CMB / Itinera har leveret et meget solidt tilbud, der gør det realistisk at nå i mål med det unikke sygehus, vi forestiller os. Vores primære fokus er at få mest muligt sygehus for de penge, vi har til rådighed”.

Store spillere i italiensk byggeindustri

De to selskaber CMB og Itinera, der indgår i joint venture-selskabet JV CMB / Itinera, er begge store spillere i den italienske byggeindustri, og begge firmaer har stor erfaring fra sygehusbyggerier i Italien.

CMB og Itinera har ikke tidligere bygget i Danmark, men JV CMB / Itinera er prækvalificeret i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Køge og klyngerne på Nyt OUH, der udgør det resterende Nyt OUH-byggeri. Desuden indgår Itinera i det konsortium, der lige har vundet opgaven med at bygge den nye Storstrømsbro.

JV CMB / Itinera kommer blandt andet til at indgå i et team med de danske firmaer Cubo Arkitekter og ingeniørfirmaet Balslev, som begge har erfaring med sygehusbyggeri i Danmark.

Både dansk og udenlandsk arbejdskraft

Formanden for Region Syddanmarks innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) ser også frem til samarbejdet med JV CMB / Itinera:

”Man kan sige, at vi udnytter det europæiske indre marked og får glæde af, at der er områder i Europa, hvor der er ledige arkitekt- og ingeniørhænder. Omvendt ændrer det ikke ved, at det arbejde, som udføres i Danmark, skal udføres efter danske løn- og arbejdsvilkår. Vores kontrakt sikrer også, at totalentreprenøren har ansvar for, at det også gælder underleverandørerne, og jeg tror, vi vil se mange danske bygningsarbejdere på Nyt OUH-projektet”.

JV CMB / Itinera og regionen indgår nu en foreløbig kontrakt og skal så sammen i gang med at udarbejde det endelige forslag til, hvordan sygehuset skal bygges. I den proces bliver sygehuset optimeret og standardiseret yderligere. Herefter bliver økonomi, kvalitet og tid låst i en endelig kontrakt – forventeligt på den anden side af sommeren 2018. Det første egentlige byggeri forventes at gå i gang midt i 2019.

Fotos

Se foto af de syddanske regionspolitikere, der deltog i pressemødet 19. december 2017, samt repræsentant fra CMB og foto fra pressemødet tirsdag 19. december 2017:

Fra venstre: Poul-Erik Svendsen (S), 1. næstformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, Barbara Maccioni, international udviklingschef i CMB, Thies Mathiasen (DF), 2. næstformand i Region Syddanmark og Karsten Uno Petersen (S), udvalgsformand i Innovationsudvalget i Region Syddanmark. (Foto: Jens Wognsen)

Fra venstre: Poul-Erik Svendsen (S), 1. næstformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, Barbara Maccioni, international udviklingschef i CMB, Thies Mathiasen (DF), 2. næstformand i Region Syddanmark og Karsten Uno Petersen (S), udvalgsformand i Innovationsudvalget i Region Syddanmark. (Foto: Jens Wognsen)

Fra venstre: Poul-Erik Svendsen (S), 1. næstformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark og Barbara Maccioni, international udviklingschef i CMB. (Foto: Jens Wognsen)

Fra venstre: Poul-Erik Svendsen (S), 1. næstformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark og Barbara Maccioni, international udviklingschef i CMB. (Foto: Jens Wognsen)

Tegning af Nyt OUH

Tegning af Nyt OUH

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,
mobil 25 33 09 82

Formand for innovationsudvalget Karsten Uno Petersen(V), Region Syddanmark, mobil 21 63 11 93

Direktør Torben Hedegaard Jensen, Odense Universitetshospital,
mobil 21 25 01 95

International udviklingschef Barbara Maccioni, CMB,
telefon 0039 – 059 63 22 26 6

Kontaktoplysning

APPFWU02V