Skip til primært indhold

CGI træder ud af udbudsforløbet omkring nyt EPJ i Region Syddanmark

CGI Danmark har meddelt, at de udtræder af udbudsforløbet omkring den nye EPJ-løsning i Region Syddanmark. Udtrædelsen mødes med ærgrelse i Region Syddanmark.

CGI Danmark har, inden forhandlingsforløbet er afsluttet, meddelt Region Syddanmark, at de udtræder af udbudsforløbet omkring den kommende elektroniske patientjournal-løsning i regionen.

– Jeg er selvfølgelig ærgerlig over CGI Danmarks beslutning. Vi har valgt en udbudsform, hvor forhandlinger undervejs giver leverandørerne mulighed for at blive klogere på opgaven, og derfor kan vi kun tage til efterretning, når en leverandør vælger, at de ikke vil afgive endeligt tilbud, siger Niels Nørgaard Pedersen, som er administrerende sygehusdirektør på OUH, hvor regionens udbud er forankret.

Den nye elektroniske patientjournal skal holde styr på blandt andet journalhåndtering, medicinering, rekvisition og svar fra laboratorie- og billedsystemer, patientadministration og booking i hele Region Syddanmark.

Niels Nørgaard Pedersen fortæller, at udbuddet vil fortsætte som planlagt, selvom der nu er en deltager mindre:

– Det er ikke enestående, at en tilbudsgiver vælger at trække sig i løbet af en udbudsproces. Vi har tidligere meldt ud, at vi stod med tre kompetente og velkvalificerede bydere til at løfte en EPJ-løsning i Region Syddanmark. Det betyder også, at vi fortsat har god konkurrence, selvom CGI Danmark har valgt at trække sig. Derfor vil vi også fortsætte udbudsprocessen med de to tilbageværende prækvalificerede leverandører, og vi forventer, at regionsrådet kan træffe beslutning om tildeling af kontrakt i løbet af foråret 2018, siger han.

Fakta om udbudsprocessen:

Før sommerferien sendte Region Syddanmark anskaffelsen af en ny EPJ-løsning i udbud. Hen over sommeren blev der gennemført en prækvalifikation og på baggrund af denne blev der udvalgt tre leverandører, som vil blive opfordret til at afgive et tilbud på den nye løsning, herunder CGI Danmark A/S med Cerner Ireland Ltd. som underleverandør, der nu har valgt at trække sig.
 
De to tilbageværende prækvalificerede leverandører er:

  • Cambio Healthcare Systems A/S med Cambio Healthcare Systems AB, Royal Phillips og Accenture A/S som underleverandører.
  • Systematic A/S med Capgemini Sogeti Danmark A/S som underleverandør.

Det forventes, at regionsrådet kan træffe beslutning om tildeling af kontrakt i løbet af foråret 2018.


Yderligere kommentarer:

Niels Nørgaard Pedersen, administrerende sygehusdirektør, OUH, tlf. 20 28 20 71.

APPFWU01V