Skip til primært indhold

Røntgen og høreklinik skal tættere på borgerne

Fremover skal det være muligt at få foretaget røntgenundersøgelser i sundhedscentrene i Haderslev og Brørup, og i Trekantområdet vil ældre, svækkede borgere kunne få taget røntgenbilleder i eget hjem. Sundhedscentret i Brørup kommer også til at huse en høreklinik – alt sammen for at give borgerne lettere adgang til sundhedsydelserne.

Der skyder store, nye akutsygehuse op rundt omkring i regionen, men samtidig arbejder Region Syddanmark også intensivt på at styrke de nære sundhedstilbud til borgerne i lokalområdet.

Et flertal i regionens sundhedssamordningsudvalg lægger nu op til, at der som et forsøg etableres tre forskellige røntgenfunktioner tæt på borgerne. Allerede i budgetaftalen for 2017 nedfældede regionspolitikerne et ønske om, at regionen kan tilbyde syddanskerne røntgen og blodprøvetagning i deres nærområde.

Slut med at rejse langt

Den ene røntgenfunktion skal placeres i Sundhedscenter Haderslev og skal som udgangspunkt tage sig af planlagte aktiviteter. Derudover skal der oprettes et åbent røntgenambulatorium i Sundhedscenter Brørup og en mobil røntgenfunktion med transportabelt udstyr, der har base i Kolding. Den mobile røntgenfunktion skal primært bruges til at tage røntgenbilleder af ældre, svækkede borgere i eget hjem som bor i området omkring Vejle, Kolding og Middelfart.

Formand for Sundhedssamordningsudvalget Tage Petersen (V) siger:

- I stedet for at være tvunget til at rejse langt for at få taget et røntgenbillede, vil en række borgere nu få mulighed for at få taget billedet lokalt. De skal måske endda blot bevæge sig få meter i sundhedscentret fra deres læge hen til røntgenambulatoriet. Samtidig kan det også være en kolossal lettelse for ældre og afkræftede mennesker at kunne få taget et røntgenbillede i eget hjem, så de slipper for at skulle på sygehuset.

Der er ikke lange ventetider på røntgenundersøgelser i Region Syddanmark. De nye tilbud oprettes derfor udelukkende for at give borgerne et nært tilbud og ikke for at øge kapaciteten på området.

Udformningen af røntgentilbuddene kommer til at ske i tæt dialog med de praktiserende læger i området, som på forhånd er positivt stemte over for initiativet. Det forventes, at de første borgere kan benytte sig af tilbuddet i Haderslev og Brørup i løbet af 2018, mens den mobile funktion allerede tages i brug ved årsskiftet 2017/2018. Planen er, at de tre projekter skal evalueres efter 2-3 års stabil drift. 

Et flertal i Sundhedssamordningsudvalget stemte på et møde 8. august 2017 for, at sagen går videre til behandling i regionsrådet, og lægger op til, at der afsættes 14 millioner kroner i budgettet for 2018 til at etablerer røntgentilbuddene. Liberal Alliance var ikke en del af flertallet.

Høreklinik i Brørup

Det er dog ikke kun en røntgenfunktion, som Vejen Kommune og Region Syddanmark planlægger at oprette i Brørup Sundhedscenter. Også en høreklinik er på vej. Det har Sundhedssamordningsudvalget besluttet på et møde 8. august 2017.

På høreklinikken vil borgerne blandt andet kunne få foretaget høreprøver og få deres høreapparater justeret en dag om ugen.

Den nye høreklinik betyder ikke, at regionen kan modtage flere patienter, men at tilbuddet om hjælp på høreområdet rykker tættere på en række borgere.

Tage Petersen (V) siger:

- Vi prøver hele tiden at tilpasse sundhedsvæsnet til borgerne. I nogle tilfælde giver det god mening at centralisere vores ydelser, mens det i andre situationer er bedst at placere tilbuddene tæt på borgerne – det er røntgen og høretilbud gode eksempler på.

Det vil være personalet fra høreklinikken på Sydvestjysk Sygehus, der bemander klinikken, som forventes at stå klar inden længe, og de vil kunne klare cirka 400 konsultationer om året.

Fakta

Sundhedscentret i Brørup er etableret af Region Syddanmark i fællesskab med Vejen Kommune. Det rummer både lægepraksis, kommunale og regionale sundhedsopgaver samt lokalpsykiatri.

Sundhedscentret i Haderslev er et fælles projekt mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og Haderslev Kommune. Centret er ved at blive bygget og forventes at stå klar til brug i sommeren 2018.

Centret vil blandt andet komme til at rumme lokalpsykiatri, socialpsykiatri, misbrugsbehandling samt jobcenter. Huset vil også have træningssale og en privat lægeklinik.

Regionen er i dialog med Haderslev Kommune om at udvide samarbejdet yderligere i sundhedscentret – især med fokus på at styrke sammenhængen for de særligt sårbare borgere, der har brug for en tværsektoriel indsats inden for psykiatri og somatik. Det kan blandt andet være behandling af kronikere med KOL og diabetes samt genoptræning.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V