Skip til primært indhold

Region Syddanmark udvælger tre leverandører til at byde på ny EPJ-løsning

Region Syddanmark har nu prækvalificeret tre mulige leverandører af en syddansk elektronisk patientjournal (EPJ) ud af fem ansøgere. Det drejer sig om CGI Danmark A/S, Cambio Healthcare Systems A/S og Systematic A/S. Region Syddanmark forventer at kunne træffe endelig beslutning foråret 2018.

Før sommerferien sendte Region Syddanmark anskaffelsen af en ny EPJ-løsning i udbud. Løsningen har på forhånd fået navnet EPJ SYD.

Hen over sommeren er der gennemført en prækvalifikation og på baggrund af denne er der valgt de tre leverandører, som vil blive opfordret til at afgive et tilbud på den nye løsning.

Følgende tre leverandører er blevet prækvalificeret:

  • CGI Danmark A/S med Cerner Ireland Ltd. som underleverandør.
  • Cambio Healthcare Systems A/S med Cambio Healthcare Systems AB, Royal Phillips og Accenture A/S som underleverandører.
  • Systematic A/S med Capgemini Sogeti Danmark A/S som underleverandør.

Region Syddanmarks nuværende leverandører af EPJ-løsningen Cosmic (CGI/Cambio) har således valgt at ansøge om prækvalifikation hver for sig.

Regionen har i alt modtaget fem ansøgninger om prækvalifikation. Som planlagt er der udvalgt tre leverandører, som nu vil kunne give et bud.

De tre prækvalificerede leverandører forventes at aflevere et foreløbigt tilbud i oktober 2017. Herefter indledes forhandling med de enkelte leverandører for yderligere at kvalificere tilbuddene, før leverandørerne afleverer et endeligt tilbud.

Region Syddanmark forventer at kunne træffe endelig beslutning om vindende leverandør i foråret 2018. Det er regionsrådet i Syddanmark, der træffer den endelige beslutning om, hvem der skal levere EPJ Syd.

Fakta om ansøgerne og processen for prækvalifikation

Region Syddanmark har nøje gennemgået alle ansøgningerne og har på den baggrund vurderet, at de tre nu prækvalificerede leverandører er de bedst egnede til at byde på den løsning, som Region Syddanmark ønsker at anskaffe.

Vurderingen af ansøgninger om prækvalifikation finder alene sted på baggrund af indholdet i ansøgningerne. Der kan altså i overensstemmelse med Udbudsloven kun lægges vægt på det, ansøgerne har valgt at oplyse.

Udover de tre prækvalificerede leverandører ansøgte følgende om prækvalifikation:

  • CSC Scandihealth A/S med CSC Airline Solutions A/S, CSC Computer Sciences Limited og It Corporate solutions Spain, SLU som underleverandører.
  • EPIC Systems Corporation med NNIT A/S som underleverandør.

Fakta om EPJ SYD

EPJ SYD bliver en fuldt dækkende EPJ-løsning for hele Region Syddanmark og bliver således det primære IT-arbejdsredskab for omkring 26.000 brugere. EPJ SYD kommer til at bestå af kerneelementerne journalhåndtering, medicinering, rekvisition og svar fra laboratorie- og billedsystemer, patientadministration og booking.

Yderligere oplysninger

Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, OUH, Region Syddanmark, mobil 20 28 20 71

APPFWU02V