Skip til primært indhold

Hvert minut tæller for Timemodellen

Syddansk Mobilitetsråd er bekymret over de manglende fremskridt i udrulningen af timemodellen for tog, som vil have stor betydning for væksten omkring de større syddanske byer.

Det går for langsomt med at få ført planerne om hurtigere togforbindelser mellem de større danske byer ud i livet, mener et enigt Syddansk Mobilitetsråd. Og det går ud over både erhvervsliv, togpendlere og bilister.

- Togfondsprojektet vil have stor effekt for borgere og erhvervsliv i Region Syddanmark. Ud over at lægge by til fem af Timemodellens ti stationsbyer i vores region, vil en fuldt gennemført timemodel også øge kapaciteten på skinnerne, så det vil være muligt at etablere S-togslignende drift i Østjylland og på Vestfyn, siger Stephanie Lose (V), formand for Syddansk Mobilitetsråd.

Myterne har fået magt

Debatten om Timemodellen har igennem længere tid handlet om myter og minutter – fx at det ikke betyder noget, om rejsetiden bliver fem eller syv minutter længere. Men det har faktisk stor samfundsøkonomisk og trafikal betydning.

Hver procent i sparet rejsetid giver i gennemsnit 1,39 procent flere passagerer i togene (1). Eksempelvis ventes en forkortelse i rejsetiden med Timemodellen fra Aarhus til Vejle på 11 minutter at betyde en vækst i antallet af passagerer på 35 pct. 

Samtidig har infrastrukturdebatten ofte handlet om et valg mellem asfalt og skinner. COWI har i Oslo beregnet, at en investering i kollektiv trafik på 1,8 mia. kr. har givet en samfundsøkonomisk gevinst på 8 mia. kr., og at de klart største vindere har været bilisterne, som har færre og kortere trængselsperioder og dermed markant kortere rejsetid.  

Toget er bilens bedste ven

- Timemodellen er et både og. Uden en Timemodel vil vi se endnu mere kaotiske trafikforhold omkring de større danske byer, hvor bilisterne allerede i dag dagligt oplever trængsel. Hvis vi kun indfaser dele af Timemodellen eller accepterer lidt længere rejsetider, så får vi ikke for alvor skabt mere plads på vejene omkring vores byer, påpeger Stephanie Lose.

Timemodellen vil endda kun bringe Danmark på linje med den tunge ende af andre europæiske lande, når det gælder togdrift. Hvis vi skal op blandt de bedste, skal vi endnu længere ifølge mobilitetsrådsformanden.

- Ideen med timemodellen handler om at binde Danmark bedre sammen med hurtige togforbindelser og vil være den største enkeltstående forbedring af vores infrastruktur siden motorvejsnettet og Storebæltsbroen. Men det handler også om at forbinde os til Hamborg og det europæiske højhastighedsnet, siger Stephanie Lose og fortsætter:

- Og så glemmer man ofte i debatten, at det drejer sig om byudvikling, vækst og beskæftigelse med arbejdspladser i nærheden af stationerne og hurtigere adgang for pendlere og beskæftigede. 

Syddansk Mobilitetsråd består af medlemmer fra transportbranchen, Esbjerg og Fredericia havne, Billund Lufthavn, DI, Dansk Erhverv, LO, trafikselskaber, SDU, Region Syddanmark og de syddanske kommuner m.fl. 

(Note 1: "Togets Konkurrenceevne", Incentive for Transportministeriet 2010).

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V