Skip til primært indhold

Entreprenører kan byde på mindre dele af Nyt OUH-byggeri

Endnu en stor del af byggeriet af det nye universitetshospital i Odense udbydes inden længe. Det drejer sig om de fire såkaldte klynger. Regionsrådet har besluttet, at det ikke blot skal være muligt at byde på alle fire klynger, men også på én, to eller tre klynger. Dermed får flere virksomheder mulighed for at byde ind på opgaven.

Når næste del af byggeriet af det nye universitetshospital i Odense, Nyt OUH, skal udbydes, får entreprenørerne mulighed for at vælge, om de vil byde på byggeriet af én, to, tre eller fire klynger. Det blev et bredt flertal i regionsrådet enige om på mødet i dag den 28. august 2017. SF og Enhedslisten undlod at stemme.

Det har tidligere været planen, at byggeriet skulle udbydes som en samlet totalentreprise af alle fire klynger. Men da det drejer sig om fire adskilte bygningsenheder, er det muligt at dele udbuddet op i fire dele.

Helt overordnet har byggeriet af Nyt OUH, som bliver Danmarks største helt nye sygehus, været delt op i tre totalentrepriser. Det drejer sig om ”vidensaksen”, ”behandlings- og sengeafsnittet” og de fire såkaldte ”klyngeområder”, som hver især består af bygninger, der blandt andet rummer højt specialiserede funktioner, ambulatoriefunktioner, kontorer og undervisningslokaler.

De første to entrepriser blev sendt i udbud i maj 2017, og nu er det så klyngernes tur. De fire klynger udgør tilsammen cirka 93.000 kvadratmeter.

Mindre entrepriser kan få flere til at byde

En dialog med entreprenører på markedet har vist, at flere entreprenørvirksomheder ikke vil være interesseret i eller have mulighed for at byde på de fire klynger samlet, mens de gerne vil byde på én eller flere klynger.

Udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S), Innovationsudvalget i Region Syddanmark, siger:

- Det er denne dialog med markedet, som ligger til grund for vores beslutning om at åbne op for, at entreprenører kan byde på byggeriet af bare én, to eller tre klynger. Vi gør det her for at øge konkurrencen, for vi er selvfølgelig interesseret i at få mest muligt sygehus for pengene.

Prækvalifikation forud for kåring af vinder

Planen er, at en prækvalifikation begynder 11. september 2017, hvor totalentreprenører indtil midten af oktober kan anmode om at blive prækvalificeret til opgaven. Derefter vælges der op til fire prækvalificerede totalentreprenører til hver af de fire klynger. Disse entreprenører skal godkendes af regionsrådet i november 2017.

Efter en dialogfase med de prækvalificerede entreprenører udpeges vinderne af de fire klynger.

Da det er muligt at give et samlet tilbud på op til fire klynger, så kan det ende med, at det blot er én, to eller tre totalentreprenører, som bygger de fire klynger.

Tilbuddene vil blive vurderet ud fra nogle tildelingskriterier, som er fastlagt på forhånd.

Fakta

24. oktober 2016 behandlede regionsrådet projektforslaget for Nyt OUH. Det blev besluttet, at Nyt OUH skulle udbydes i 1-3 totalentrepriser inden for Hospitalsringen.

24. april 2017 blev regionsrådet orienteret om det optimerede projekt, som nu ligger til grund for udbuddene.

Maj 2017 blev to af de tre totalentrepriser sendt i udbud. Det var ”vidensaksen” samt ”behandlings- og sengeafsnittet”. Regionen har for nylig indledt en konkurrencepræget dialog om de to entrepriser med fire konsortier. Det drejer sig om MT Højgaard, NCC/Bravida, CMB/Itenera og Enka.

11. september 2017 begynder prækvalifikationen i forhold til den sidste af de tre planlagte totalentrepriser inden for Hospitalsringen – de fire klynger.

Klyngerne er placeret, så de i videst muligt omfang opfylder de medicinske specialers krav om nærhed til andre specialer samt til senge- og behandlingsafsnit. Et klyngeområde omfatter ambulatoriefunktioner samt kontorer og undervisningslokaler for de kliniske specialer. I enkelte områder omfatter det også sengepladser, nemlig i akutområdet (FAM), børne- og ungeområdet samt i højisolationsafsnittet. Det enkelte klyngeområde fremstår som en bygningsmæssig enhed.

De fire klynger udgør i alt ca. 93.000 kvadratmeter og er vurderet til at koste cirka 1,6 mia. kr.

Se kort over de tre udbudsområder

tegning af Nyt OUH

Tegning af Nyt OUH

Yderligere oplysninger

APPFWU01V