Skip til primært indhold

Dialog med interesserede totalentreprenører om Nyt OUH

Region Syddanmark indleder i dag dialogen med fire totalentreprenører om at bygge vidensakse og behandlings- og sengeafsnit på det nye universitetshospital i Odense. Én af de totalentreprenører, som regionen prækvalificerede i juni, har trukket sig og er blevet erstattet af en anden.

Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet i juni at indlede en såkaldt konkurrencepræget dialog med fire af de 6 totalentreprenører, som havde anmodet om at blive prækvalificeret til at færdigprojektere og bygge de dele af det nye universitetshospital i Odense, som regionen har i udbud.

De fire var MT Højgaard, NCC/Bravida, CMB/Itenera og Comsa/Comsa Industriales. I løbet af sidste halvdel af juli har den ene totalentreprenør spanske Comsa/Comsa Industriales trukket sig fra det videre forløb på grund af sprogbarrieren. Projektsproget er dansk, og konsortiet har meddelet, at det ikke har været muligt for dem at tilknytte en dansk partner.

Enka inviteret med til at byde

Region Syddanmark har i stedet valgt at prækvalificere tyrkiske Enka til at byde på opgaven. Enka er én af de seks totalentreprenører, som i første omgang anmodede om at blive prækvalificeret. Enka blev oprindeligt vurderet som grundlæggende egnet og kvalificeret til opgaven og lå tæt på de fire totalentreprenører, som regionen i første omgang valgte at prækvalificere.

Formanden for Region Syddanmarks innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) siger:
- Vi er ærgerlige over, at Comsa/Comsa Industriales har trukket sig. For at fastholde så meget konkurrence som muligt mellem de interesserede totalentreprenører, har vi valgt at invitere Enka med indenfor de rammer, vi allerede har fastlagt. Vi er glade for, at de har takket ja, og vi ser nu frem til dialogen med alle fire totalentreprenører, som vi tager fat på i dag.

Dialogfase frem til oktober

Region Syddanmark holder første møde med hver af de fire konsortier i dag og i morgen. Der er yderligere planlagt to møderunder – anden møderunde ultimo august og tredje møderunde primo oktober.

Efter afslutning af dialogfasen udarbejder Region Syddanmark et endeligt udbudsmateriale på baggrund af de input, regionen har modtaget.  På baggrund af udbudsmaterialet udarbejder de fire totalentreprenører deres tilbud.

Efter planen vælger regionsrådet på mødet den 18. december 2017 den eller de totalentreprenører, der skal bygge de dele af Nyt OUH, som nu er i udbud.

Udbud i tre hoveddele

Udbuddet af Nyt OUH er delt op i tre hoveddele: Vidensaksen, behandlings- og sengeafsnit samt klyngerne. (se vedhæftede tegning). Det er vidensaksen og behandlings- og sengeafsnittene, som nu er i udbud. De fire totalentreprenører, som regionen nu skal forhandle med, ønsker at byde på begge opgaver.

Udbuddet af klyngerne forventes at blive annonceret i begyndelsen af september i år.

Byggeriet af Nyt OUH bliver et af de største sygehusbyggerier i Danmark, og når det nye sygehus står færdig i slutningen af 2022, bliver det landets største helt nybyggede sygehus.

Video om Nyt OUH

tegning af nyt ouh

Tegning af Nyt OUH

Kort over de tre udbudsområder Nyt OUH udbydes i

Kort over de tre udbudsområder Nyt OUH udbydes i

Yderligere oplysninger

Formand for innovationsudvalget Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark, mobil 21 63 11 93

Administrerende sygehusdirektør, Niels Nørgaard Pedersen, Odense Universitetshospital, mobil 20 28 20 71

Kontaktoplysning

APPFWU02V