Skip til primært indhold

Analyse: Danske fødevare-indsatser skal samles

Hvis Danmark skal stå stærkt i den internationale konkurrence på fødevaremarkedet, skal de mange aktører på fødevareområdet samles. En ny uvildig analyse foreslår én indgang til udviklings- og innovationssamarbejdet i fødevarebranchen. Den nuværende knopskudte struktur er ineffektiv for Danmark, og de tre vestdanske regioner har allerede taget initiativ til at forenkle området, så fødevarevirksomheder lettere kan få den rette hjælp.

Udviklingssamarbejde inden for fødevarebranchen i Danmark skal forenkles. Hvis Danmark vil holde trit med nye trends, være innovativ og effektiv nok til at klare sig i konkurrencen på fødevareområdet, bør der etableres én samlet national klyngeorganisation (interessesamarbejde) for hele fødevareerhvervet. I dag har området flere end 60 klynger eller -netværk landsdækkende, regionalt og lokalt i Danmark. 

- Analysen afspejler, at fødevareområdet er meget fragmenteret og uigennemsigtigt. I de tre vestdanske vækstfora vil vi have, at det skal være nemt og enkelt for virksomhederne at finde de tilbud, der kan styrke deres konkurrenceevne. Derfor har vi allerede meldt ud, at vi kun vil understøtte og medfinansiere én fælles klynge på fødevareområdet og på andre af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner. Det mener vi, der skal til, hvis Danmark fortsat skal være en stor spiller på verdensmarkedet, og det bekræfter den nye analyse os i, siger formand for Vestdansk Erhvervssamarbejde Stephanie Lose (V), der også er formand for Syddansk Vækstforum og regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Analysen foreslår nemlig det, som de tre vækstfora i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark allerede har besluttet: der skal være én national klynge med "hubs"/filialer i hver region. De enkelte hubs kan have hver sin geografiske og faglige specialisering på vegne af hele landet, og de skal sikre en let adgang for virksomheder. Analysen giver som eksempel, at fisk kunne være et speciale i en fødevare-filial i Region Nordjylland. 

Region Midtjylland skal tage teten

Konkret anbefaler analysen, at Region Midtjylland i første omgang tager teten i arbejdet med at samle kræfterne og forenkle fødevareområdet. Det anbefales, bl.a. fordi:

  • Region Midtjylland har den højeste specialisering inden for fødevareforarbejdning i Danmark og står for 39 procent af eksporten
  • De eksisterende, landsdækkende fødevareklynger/-organisationer (Danish Food Cluster og FoodNetwork) ligger i Region Midtjylland
  • Netværkssamarbejdet Future Food Innovation, der er aktivt i hele landet, ligger i Region Midtjylland.

- Vi har allerede indledt dialogerne med klyngeorganisationerne i Region Midtjylland, og det ser lovede ud for en ny samarbejdsform på fødevareområdet. Det er et vigtigt skridt på vejen til at forenkle Danmarks erhvervsfremmesystem, og det arbejde går vi som regioner selvfølgelig gerne forrest i. Sammen med aktørerne kan vi lige nu være med til at vise vejen frem for en endnu stærkere fødevarebranche i Danmark. Fødevarevirksomheder skal opleve, at samarbejdet er koordineret og tager udgangspunkt i deres behov, siger formand for Vækstforum Midtjylland, regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen (S).

En samlet indsats styrker fødevarebranchen

Sammenlægninger er ifølge analysen første skidt på vejen til at sikre en erhvervsfremmeindsats, som kan understøtte fødevarebranchen i at agere langt mere synligt, gennemsigtigt og effektivt og dermed også med større gennemslagskraft. Så ud over det konkrete arbejde i Region Midtjylland går de tre vestdanske regioner nu i gang med at finde den optimale samarbejdsform og struktur på fødevareområdet.  

- Vi skal forenkle det eksisterende, og vi skal samtidig tænke de nye markedskrav ind i fremtidens organisering. Alle, der vil være en del af det fremtidige klyngesamarbejde, kommer til at indgå i en fælles organisering. Analysen kalder det "No wrong door"-princippet om den måde, klyngesamarbejdet bør fungere på. Det mener vi, er den rigtige vej frem. En fødevare-interessent skal ledes til den rigtige sparringspartner, uanset hvor i landet man kommer fra, understreger formand for Vækstforum Nordjylland Ulla Astman (S), regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Fødevareerhvervet i Danmark omsatte i 2015 for 648 mia. kroner (heraf 152 mia. kroner fra eksport) og rummede 256.000 arbejdspladser.

Fakta om analysen af den danske fødevaresektor

  • Analysen er bestilt og finansieret af Vestdansk Erhvervssamarbejde – et samarbejde mellem Vækstforum i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland.
  • Analysens formål er et ønske om en uvildig analyse af fødevaresektorens perspektiver, udfordringer og eksisterende indsatser for erhvervsfremme.
  • Fødevareanalysen har haft særligt fokus på klynge- og netværksindsatsen. (Klynge er betegnelsen for et interessesamarbejde på tværs af virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder, organisationer og kapitalinteresser.)
  • Analysen er baseret på bl.a. interviews med 16 klynge- og netværksorganisationer, ca. 50 virksomheder og fem vidensinstitutioner.
  • Region Hovedstaden og Region Sjælland har været med i følgegruppen.

Yderligere oplysninger

Fmd., Vækstforum Nordjylland, regionsrådsformand, Region Nordjylland, Ulla Astman (S), 3023 6454

Fmd., Vækstforum Midtjylland, regionsrådsformand, Region Midtjylland, Bent Hansen (S), 4031 3707

Fmd., Syddansk Vækstforum, regionsrådsformand, Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), 2533 0982

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V