Skip til primært indhold

Region giver status efter tre måneder med whistleblowerordning

Region Syddanmarks whistleblower-ordning har i de første tre måneder, hvor ordningen har eksisteret, fået 11 henvendelser fra medarbejdere eller borgere. 6 henvendelser har ført til, at regionen har undersøgt sagen nærmere, mens 5 sager falder uden for ordningen og de håndteres derfor i et andet regi.

Revisionsfirmaet Deloitte, der driver whistleblower-ordningen for regionen, har netop afgivet status for hvor mange henvendelser, der er kommet i perioden fra 30. marts, hvor ordningen startede, til 1. juli i år.

Af opgørelsen fremgår det, at der er kommet i alt 11 henvendelser, og heraf har næsten halvdelen handlet om noget, som ikke falder inden for ordningens formål.

Derudover er der også kommet en henvendelse direkte til regionen umiddelbart før, ordningen trådte i kraft. Den tæller derfor ikke med i de 11, men er sagsbehandlet på samme vilkår som de 11.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), siger:

- Vi havde fra starten forventet, at der ville være en del opmærksomhed omkring ordningen, men når 5 ud af 11 falder uden for ordningen, tyder det måske på, at vi har brug for at kommunikere tydeligere, hvad formålet med ordningen er. Nemlig at kaste lys på besvigelser og uregelmæssigheder, der ikke kan behandles indenfor de systemer, vi allerede har.

Fra afmærkning til taxi til titler på sygehuset

De 11 henvendelser, der er kommet ind via en særlig krypteret hjemmeside, spænder fra en klage over taxiafmærkning ved sygehuse, hvilket var uden for ordningen, til henvendelser om mistanke om tyveri på en sygehusafdeling og mistanke om medarbejders brud på ferieloven. I begge tilfælde blev mistanken afkræftet.

En henvendelse vedrørende mistanke om virke som læge uden Sundhedsstyrelsen godkendelse har ført til, at regionen har strammet op på registreringen i personaledatabasen således, at alle bærer korrekt navneskilt/titel.

Overfor Deloitte er 7 henvendelser anonyme, 3 er delvist anonyme og 1 er med navn. Der er i alle henvendelser garanti for anonymitet over for regionen.

Stephanie Lose siger:

- Whistleblower-ordningen gør, at man kan rejse problemstillinger, som ikke kan håndteres i de systemer, vi allerede har. Men jeg vil gerne pointere, at vi ønsker en åben kultur, hvor man trygt kan gå til ledelsen eller sin tillidsrepræsentant, hvis man har viden om, at der foregår noget, der ikke er i orden. Ordningen skal derfor ses som en sidste udvej, når de etablerede systemer ikke rækker.

Forretningsudvalget orienteres om de 11 henvendelser på næste møde, der finder sted onsdag den 14. september. Dagsordenen er netop offentliggjort, og i bilagene til punktet er der oversigter over henvendelserne. Se dagsordenen her

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 

Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, Region Syddanmark, mobil 29 20 11 50

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V