Skip til primært indhold

Rybners tættere på at udbyde toårig hf

Regionsrådet bakker op om uddannelsesinstitutionen Rybners ansøgning om at udbyde en toårig hf-uddannelse.

Uddannelsesinstitutionen Rybners i Esbjerg har ansøgt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til at udbyde en toårig hf-uddannelse. I den forbindelse har erhvervsskolen bedt regionsrådet om at bakke op om ansøgningen – og det har regionsrådet valgt at gøre.

Regionsrådets opbakning gives på betingelse af, at udbuddet bliver tidsbegrænset til to år, hvorefter erfaringerne evalueres. Desuden er det en betingelse, at Rybners indgår i et forpligtende samarbejde med de skoler, der allerede tilbyder hf. Dette indebærer bl.a. en fælles koordinering mellem de lokale hf-udbydere omkring udbuddet af de forskellige faglige retninger af den nye toårige hf-uddannelse. Rybners søger om godkendelse til at udbyde den toårige hf med de faglige retninger merkantil og teknisk.

Formanden for Udvalget for Regional Udvikling, Bo Libergren (V), siger:

- De nuværende hf-udbydere i Esbjerg-området har givet udtryk for, at de forventer et boom i ansøgertallet til hf. Derfor mener vi, at der er plads til en ekstra udbyder af hf i området. Rybners tilbyder i forvejen alle tre gymnasiale uddannelser, STX, HHX og HTX, samt merkantile og tekniske erhvervsuddannelser, så skolen besidder i forvejen de nødvendige faglige kompetencer til også at udbyde hf.

SF og Enhedslisten stemte imod forslaget.

Flere erhvervsuddannede

Den nye toårige hf-uddannelse målrettes primært mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, men derudover er det også håbet, at et nyt udbud på Rybners vil kunne bidrage til, at flere unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne som en valgmulighed i forlængelse af hf. Dette skyldes både den planlagte tekniske og merkantile betoning af uddannelsen, og at de studerende har deres daglige gang på en skole, der også udbyder erhvervsuddannelser. Flere erhvervsuddannede vil gavne erhvervslivet, der i høj grad efterspørger faglært arbejdskraft både nu og i fremtiden.

EUC Syd og Hansenberg fik afslag på deres anmodning om regionsrådets opbakning til deres ansøgninger. Regionsrådet lagde i alle tre afgørelser vægt på forventningerne til behovet for øget kapacitet på den nye hf-uddannelse, hensynet til de steder, hvor eksisterende hf-miljøer risikerer at blive særligt udfordret, hensynet til de enkelte erhvervsskolers nuværende almengymnasiale lærerkompetencer og særlige fagrelaterede faciliteter, samt behovet for at få flere faglærte.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V