Skip til primært indhold

Mere støtte til veteraner med posttraumatisk stress syndrom

Der er mere støtte på vej til syddanske veteraner, der lider af posttraumatisk stress syndrom (PTSD). I lighed med de andre regioner står Region Syddanmark til få penge fra regeringen til at styrke behandling af veteraner med PTSD.

Et servicetjek af den nationale veteranpolitik fører nu til, at der skal fordeles 20 millioner kroner bl.a. til styrkelse af behandling af veteraner med posttraumatisk stress syndrom (PTSD) i hele landet.

Selvom det endnu er for tidligt at sige hvor meget, der kommer til at tilfalde Region Syddanmark af de i alt 20 millioner kroner, glæder formanden for regionens psykiatri og socialudvalg, Thies Mathiasen (DF) sig over, at der er penge på vej.

- Region Syddanmark har fra starten taget behandlingen af soldater med posttraumatisk stress meget alvorligt, og vi ved fra veteranerne, som har været i behandling, at det hjælper. De oplever, at de bliver raske eller får en bedre livskvalitet. Og derfor glæder jeg mig selvfølgelig også over, at vi nu står i en situation, hvor vi i samarbejde med kommuner og de praktiserende læger får mulighed for at gøre mere, end vi allerede gør.

Ingen veteraner på venteliste i Region Syddanmark

Region Syddanmark har siden 2011 tilbudt hjemvendte soldater, der har fået psykiske lidelser af deres krigsoplevelser, højt specialiseret psykiatrisk behandling på Psykiatrisk Afdeling Odense i et samarbejde med Afdelingen for Tortur- og Traumeoverlevere i Vejle og Odense.

Der er i dag ingen veteraner, der venter på et behandlingstilbud i Region Syddanmark, og regionen har behandlet alle veteraner med behov for behandling.

I tæt samarbejde med veterancentre og de 22 syddanske kommuner er der mellem 56 og 67 syddanske veteraner, der har fået behandling hvert år i den højt specialiserede funktion.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark,

Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark, telefon 9944 4800
 

 

Kontaktperson

APPFWU01V