Skip til primært indhold

Ny strategi mod jordforurening

Regionsrådet vedtog mandag en ny strategi for arbejdet med at beskytte drikkevand, borgere og natur mod forurening. Blandt de nye opgaver i Jordforureningsstrategi 2017 er beskyttelsen af overfladevand og internationale naturområder.

Mest godt grundvand for pengene. Det er hovedfokus i den nye Jordforureningsstrategi 2017, som regionsrådet mandag vedtog.

Ud over beskyttelsen af drikkevandet indeholder strategien også en prioritering af indeklimaproblemer og den nye opgave med at beskytte vandløb, søer, hav og internationale naturbeskyttelsesområder mod forurening.

- At vi har sat drikkevandet over de andre opgaver på jordforureningsområdet betyder ikke, at vi glemmer forureninger af indeklimaet i boliger, som truer borgernes sundhed, understreger Jørn Lehmann Petersen (S), der er formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.

Region Syddanmark samarbejder på indeklimaområdet tæt med de syddanske kommuner. Blandt andet gennem fælles tema- og kursusdage, der skal hjælpe til at gøre håndteringen af indeklimaproblemer forårsaget af jordforureninger så optimal som mulig.

Mere end bare vand

Den nye jordforureningsstrategi er inddelt i tre forskellige prioriteringer, hvor beskyttelsen af godt grundvand står øverst på listen. Som nummer to kommer indeklima og på en delt tredjeplads den nye opgave med overfladevand og natur samt forureninger, hvor der alene er en risiko, hvis man er i direkte kontakt med forureningen.

- Vi har i øjeblikket flere end 9.500 forurenede eller mistænkt forurenede lokaliteter i Region Syddanmark, så vi har selvfølgelig behov for at kunne prioritere i opgaverne. Derfor bruger vi pengene, hvor de samfundsmæssigt gør størst nytte. Men det betyder altså langt fra, at vi glemmer de mindst prioriterede opgaver, siger Jørn Lehmann Petersen og fortsætter:

- Hvis de er meget alvorlige, vil de til enhver tid rykke frem på listen. Det gælder eksempelvis en indeklimaforurening, der truer beboernes sundhed. Vi kommer også til at fortsætte indsatsen over for nogle af de virkelig store forureningssager som fx den i Kærgård Klitplantage, hvor forureningen forhindrer ophold i klitterne og dermed brug af området. EU’s vandrammedirektiv og naturdirektiver pålægger desuden medlemslandene at udføre en aktiv indsats over for forurening af vand- og naturområder, som Kærgård Klitplantage er et af de voldsomste eksempler på.

Kærgård Klitplantage er i dag EU-naturbeskyttelsesområde og EU-habitatsområde.

Jordforureningsstrategi 2017 er med regionsrådets vedtagelse trådt i kraft. Strategien indgår desuden på linje med andre fagstrategier i Region Syddanmarks overordnede vision om at kunne tilbyde Det Gode Liv til borgere og virksomheder i regionen.

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU01V