Skip til primært indhold

Dansk-tysk samarbejde bidrager til vækst, uddannelse og job

gennem et dansk-tysk samarbejdsprogram med støtte fra EU.

At de unge kan begynde på drømmeuddannelsen, selvom universitetet ligger på den anden side af den dansk-tyske grænse, er ikke et resultat, der kommer af sig selv.

Det – og mange andre – skyldes et godt og konstruktivt samarbejde i det dansk-tyske Interreg 4A-program, som sikrer vækst og udvikling hen over den dansk-tyske grænse. Og resultaterne fra det nu afsluttede program blev fremlagt på et møde i Interreg 4A-udvalget tirsdag 8. november.

Barrierer brydes ned

Kristian Grønbæk Andersen (R), dansk formand for INTERREG 4A-udvalget og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, udtaler:

- Når mennesker og systemer arbejder sammen hen over grænsen, kan vi se, at barrierer nedbrydes, og at den fysiske grænse i praksis bliver udvisket. Med Interreg 4A-programmet er det lykkedes at skabe talrige nye netværk og bæredygtige resultater, som tusinder af borgere nord og syd for grænsen har fået gavn af, og som tjener som trædesten for det fortsatte samarbejde i 5A-programmet frem til 2020.

Kristian Grønbæk Andersen fremhæver, at yderområderne Syddanmark og Slesvig-Holsten er vokset sammen til en stærkere og mere konkurrencedygtig region, fordi man har udnyttet muligheden for at profilere sig på fælles styrker.

Og han glæder sig over, at projekterne samlet set har inddraget over 90.000 borgere nord og syd for grænsen i forskellige aktiviteter.

Uddannelse, videndeling og kultur

Af konkrete resultater kan bl.a. nævnes, at et formaliseret samarbejde mellem beredskabsstyrker hen over grænsen betyder, at borgere i den nære grænseregion i dag er sikret hurtigere hjælp ved ulykker.

For unge uddannelsessøgende betyder nye udbud af fælles grænseoverskridende uddannelser og kurser på universiteter i Syddanmark og i Nordtyskland, at viften af muligheder er bredt ud.

For virksomheder inden for fx energiområdet har samarbejdet givet mulighed for udveksling af viden og for at finde nye løsninger indenfor energieffektivisering ved brug af vind, sol, biomasse og geotermisk energi.

Og borgernære kulturprojekter har bidraget til en øget integration og bedre forståelse mellem mennesker.

Virksomheder får nye muligheder

De resultater, der er opnået, videreudvikles nu under Interreg 5A Deutschland-Danmark, der følger efter 4A-programmet.

Hans Philip Tietje (V), dansk formand for Interreg 5A-udvalget og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, udtaler:

- I det nye dansk-tyske Interreg-samarbejde får endnu flere aktører mulighed for at etablere stærke partnerskaber, der kan stå i spidsen for dansk-tyske projekter. Og som noget nyt kan virksomheder søge om medfinansiering til udviklingsprojekter.

Frem til 2020 skal det dansk-tyske Interreg-samarbejde fremme vækst og samarbejde hen over grænsen inden for blandt andet erhverv, energi, beskæftigelse, uddannelse og kultur.

For yderligere oplysninger:

Kristian Grønbæk Andersen (R), dansk formand for Interreg 4A-udvalget og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, mobil 2086 7960.
Hans Philip Tietje (V), dansk formand for Interreg 5A-udvalget og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, mobil 4033 8121.

APPFWU02V