Skip til primært indhold

Whistleblower-ordning er nu åbnet

Region Syddanmarks whistleblower-ordning åbnede i dag. Formålet er, at en uvildig part kan tage imod informationer om uregelmæssigheder uden om regionens ledelsessystem og politiske organisation. Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) opfordrer til, at muligheden kun benyttes i de tilfælde, hvor de etablerede samarbejdssystemer ikke rækker.

Fra i dag kan medarbejdere, leverandører og eksterne samarbejdspartnere, der er bekendte med, at der foregår besvigelser eller uregelmæssigheder af væsentlig karakter i regionen, indberette deres viden på en særlig whistleblower-side, som revisionsselskabet Deloitte driver for Region Syddanmark.

Ønsker åben kultur

Under dagens møde i regionsrådet åbnede Deloitte den særlige hjemmeside, så eksempelvis medarbejdere og leverandører nu kan indberette forhold, der er af en sådan karakter, at de ikke kan håndteres inden for den eksisterende organisation, for eksempel samarbejdssystemet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Whistleblower-ordningen sikrer, at der kan sættes fokus på problemstillinger, som ikke kan håndteres indenfor den eksisterende organisation. Men jeg vil gerne understrege, at både MED-systemet, direktionen og regionsrådet ønsker en åben kultur, hvor man kan være 100 procent tryg ved at gå til ledelsen eller sin tillidsrepræsentant, hvis man har viden om, at der foregår noget, som strider mod loven. Whistleblower-ordningen er altså tænkt som en sidste udvej, når de etablerede systemer ikke rækker.

Vurdering inden for 24 timer

Hvis anmeldelsen falder inden for ordningens formål, kontakter Deloitte inden for 24 timer den særligt udpegede kontaktperson på direktørniveau i regionen.

For eksempel vil anmeldelser om samarbejdsproblemer og mobning normalt ikke falde indenfor ordningen, mens sager om ulovligheder, bedrageri, tyveri eller magtmisbrug typisk vil.

Anmeldelserne kan foregå anonymt i forhold til Deloitte og i forhold til Region Syddanmark, hvis man ønsker det.

Regionsrådet følger med i whistleblower-ordningen

Regionsrådet vil modtage kvartalsvise rapporter fra Deloitte over whistleblower-henvendelser, og ordningen vil blive evalueret efter et år.

På regionens hjemmeside ligger der nu link til den særlige whistleblower-side.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V