Skip til primært indhold

SMS´er skal få flere patienter til at møde op

En regional kampagne skal oplyse patienterne om, at de kan tilmelde sig NemSMS og dermed få en hjælpende hånd til at huske deres aftaler på sygehuset.

På sygehusene i Region Syddanmark oplever personalet hver eneste dag, at flere patienter ikke dukker op til deres aftaler. Mange fordi de simpelthen glemmer aftalen.

Regionsrådet har derfor valgt at sætte en kampagne i gang, der skal gøre patienterne opmærksomme på, at de kan tilmelde sig NemSMS og blive mindet om deres aftaler med et sygehus.

SMS hjælper patienterne med at huske aftalen

I dag er kun 23,2 procent af syddanskerne tilmeldt NemSMS, men formand for regionens sundhedsudvalg Poul Erik Svendsen (S) håber, at kampagnen vil få flere til at melde sig til:

- Vi har i Region Syddanmark gode erfaringer med, at patienterne husker deres vigtige aftaler, når de får en SMS et par dage forud. Det er faktisk en fin service, der både kommer patienterne og sygehusene til gode, og derfor er det vigtigt for os at gøre dem opmærksomme på den mulighed.

På en afdeling på Fredericia Sygehus oplevede medarbejderne, at antallet af patienter, der udeblev fra deres undersøgelse, faldt med næsten 50 procent, efter afdelingen indførte SMS-påmindelser.

Hjælp frem for bøder

Hver dag udebliver cirka fire procent af regionens patienter fra ambulante undersøgelser, og det giver en del udfordringer. Både for patienterne, der skal have en ny tid og dermed får udskudt deres vigtige undersøgelse eller behandling, og for personalet, der skal bruge tid på at rykke rundt på andre patienters aftaler, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Poul Erik Svendsen, siger:

- Som patient kan der være mange årsager til, at man ikke møder op til sin aftale – det er vi meget opmærksomme på. Derfor har vi i Region Syddanmark også afholdt os fra eksempelvis at udskrive bøder til patienter, der udebliver. Vi har i stedet for valgt den positive tilgang, hvor vi gør folk opmærksomme på, at de kan få hjælp til at huske deres aftaler.   

Hjælp at hente på sygehusene

Patienterne på sygehusene vil inden længe blandt andet blive mødt af plakater og postkort, der opfordrer dem til at melde sig til NemSMS på borger.dk.

Men der bliver også hjælp at hente på sygehusene, hvor patienterne kan blive tilmeldt, hvis de udfylder et postkort og afleverer det til personalet.

Fakta:

23,2 procent af syddanskerne er tilmeldt NemSMS svingende fra 18,9 procent på Langeland til 27,2 i Odense. De unge udgør en særlig udfordring: Kun 12,5 procent af de 15-24-årige er tilmeldt NemSMS (Kilde: Digitaliseringsstyrelsen).

Cirka 4 procent af de ambulante patienter i somatikken og cirka 7,3 procent af de ambulante patienter på psykiatriområdet udebliver fra deres aftaler med de syddanske sygehuse.

De somatiske sygehuse i Region Syddanmark har cirka 2.600.000 ambulante bookninger om året, mens Psykiatrisygehuset har cirka 300.000 ambulante bookninger årligt.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V