Skip til primært indhold

Region Syddanmark har haft et konstruktivt møde med BIOS

Regionsrådets formandskab har her til morgen haft et godt og konstruktivt møde med topledelsen i ambulanceselskabet BIOS.

Mødet blev holdt i Kolding, og formandsskabet benyttede mødet til dels at præcisere forventningerne til samarbejdet med BIOS og til dels at få en status på BIOS´ bestræbelser på at levere stabile ambulanceberedskaber til regionen.

Thyge Nielsen (V), formand for regionens præhospitale udvalg, siger:

- Vi havde et godt og konstruktivt møde. Vi pointerede, at vi som politisk ledet organisation har nogle klare forventninger til, at samarbejdet med vores leverandører foregår ordentligt og i åbenhed. Det er min klare fornemmelse, at BIOS forstod vores budskab. Vi fik desuden en god redegørelse fra BIOS om, hvordan de arbejder med at konsolidere driften, og hvilke yderligere tiltag de planlægger for at rekruttere de medarbejdere, de mangler.

Fakta

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V)

Næstformand Poul-Erik Svendsen (S)

Næstformand Thies Mathiasen (DF)

Formanden for Region Syddanmarks præhospitale udvalg Thyge Nielsen (V)

Regionsdirektør Jane Kraglund

Kst. direktør Mads Haugaard

Stef Hesselink,  BIOS Holland

Aad Romijn, BIOS Holland

Morten Hansen, BIOS Danmark

Yderligere oplysninger

Thyge Nielsen (V), formand for Region Syddanmarks præhospitale udvalg, mobil 20 31 36 24

APPFWU01V