Skip til primært indhold

Nudging i fokus på konference om hospitalshygiejne

Under overskriften ”Region Syddanmark tager hånd om hygiejnen” mødes omkring 250 hygiejnenøglepersoner og andre fagfolk til hygiejnekonference i Fredericia i morgen 17. marts. Nudging er et af dagens store temaer.

Hygiejne står højt på dagsordenen i Region Syddanmark, og der er over de seneste år sat mange tiltag i søen, som på hver sin måde højner hygiejnen på de syddanske sygehuse, og som har fokus på personalets indsats på hygiejneområdet.

På konferencen 17. marts stiller regionen skarpt på, hvordan hygiejnen yderligere kan forbedres.

Der er blandt andet indlæg om patienten som smittebærer og indlæg om, hvordan begrebet nudging kan føre til bedre hygiejneadfærd.

Arbejder benhårdt på at forbedre hygiejnen

Peder Jest, der er formand for Infektionshygiejnisk Forum og direktør på Odense Universitetshospital siger:

- Mellem 8 og 10 procent af alle patienter får en infektion, mens de er indlagt på et dansk sygehus, og det er tal, vi på mange forskellige måder arbejder benhårdt på at få bragt ned. Det handler om rengøring, og det handler om adfærd: Medarbejdernes adfærd såvel som patienternes og de besøgendes adfærd. I den sammenhæng er det oplagt at se på, om vi kan gøre noget nyt, og om nudging kan hjælpe processen på vej.

Konference finder sted i Fredericia Messecenter, hvor 250 af regionens hygiejnenøglepersoner - ansvarlige og koordinatorer - har tilmeldt sig. Deltagerne arbejder til dagligt i klinikken, hvor deres opgave er at have fokus på hygiejne.

Fakta:

Der findes flere beskrivelser af, hvad nudging er. Pelle Guldborg Hansen, der taler på konferencen, definerer det således:

Et nudge er et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig retning uden at begrænse deres valgmuligheder eller ændre afgørende ved handlingsalternativernes omkostninger, hvor omkostninger forstås som økonomi, tid, besvær, sociale sanktioner og lign.

Yderligere oplysninger

Direktør Peder Jest, Odense Universitetshospital , Region Syddanmark, mobil 4082 7341

APPFWU01V