Skip til primært indhold

Modstrøm skal skabe medvind på Fyn

I dag, mandag 7. marts, skydes kulturprojekt Modstrøm i gang på Fyn. Det store kulturprojekt skal inddrage og samle borgere, kunstnere og kultur- og turistorganisationer og kulminerer i en stor kulturfestival i foråret 2017.

Fyn er fin på mange fronter og kan markedsføre sig internationalt med H.C. Andersen, har spændende fødevarevirksomheder og et fælles turismesamarbejde og mange overnattende gæster. Alligevel er heller ikke Fyn fri for udfordringer med lav vækst og aktivitet i lokalsamfundene.

Fra udkanter til insteder

Bo Libergren (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, der holdt åbningstale for projekt Modstrøm på Johannes Larsen Museet i Kerteminde, siger om projektet:

- Det er mit håb, at kulturprojektet Modstrøm kan skabe nogle innovative og foretagsomme kulturmiljøer og sætte liv i glemte steder og forladte bygninger.

- Projektet er netop skruet sådan sammen, at det bringer folk sammen på tværs af Fyn og småøerne og på den måde kan skabe grobund for nye partnerskaber.

Modstrøm er et projekt under Kulturregion Fyn, som Region Syddanmark støtter med en mio. kr. fra kulturpuljen. Den gevinst, regionen satser på at få retur, er, at kulturbegivenhederne ved at understøtte særpræg, styrker og potentialer i de enkelte lokalområder kan være med til at trække turister til og synliggøre Fyn og øerne i forhold til kommende tilflyttere. Det er alt sammen noget, der styrker vækst og udvikling.

Glemte steder i ni kommuner

Projekt Modstrøm tager udkants-udfordringen op med en bogstavelig og konstruktiv indgangsvinkel. Således udvælges forladte og glemte steder i hver af de ni kommuner, der er omfattet af Kulturregion Fyn. Her bliver der sat gang i en række kunstneriske og kreative aktiviteter, som kan give sig udtryk i kunstværker af forskellig art eller teater, film, dans, musik, storytelling og fotocollager. Kun fantasien sætter grænser her.

Modstrøm trin for trin

  • I år afholdes et stort, samlende seminar, som følges op af en serie lokale debatarrangementer. Der udvælges forladte eller glemte steder og kunstnere til at gennemføre deres ideer i samarbejde med andre kulturaktører, frivillige, borgere og erhvervsdrivende i de ni kommuner.
  • Hen over foråret 2017 afvikles en 14 dages festivalperiode, hvor alle de kulturaktiviteter, der er planlagt i løbet af 2016, åbner samtidigt på de udvalgte kultursteder.
  • I løbet af 2017 vil der foregå dokumentation, refleksion og formidling af aktiviteterne og det, der er skabt, i projektet. Det vil blandt andet ske igennem en publikation, der fortæller om og illustrerer hele forløbet og de kunstneriske og kreative resultater, der vil være vokset frem.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V