Skip til primært indhold

Klare retningslinjer skal skabe tillid

Borgernes tillid til Region Syddanmark skal genoprettes. Derfor sætter regionsrådet fire nye tiltag i gang, der skal skabe klare retningslinjer for administrationen og politikerne.

Inden regionen sætter større initiativer i værk, skal de drøftes i regionsrådet, udgifter til eksterne leverandører, der løser opgaver for regionsrådsformanden og direktionen, skal forelægges forretningsudvalget, og kontrollen med udgifter til regionsrådsmedlemmerne og direktionen skal skærpes. Det er tre nye tiltag, som regionsrådet vedtog på regionsrådsmødet 29. februar.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Borgerne i Region Syddanmark og omverdenen skal have fuld tillid til, at vi træffer beslutninger og håndterer borgernes skattekroner på en ordentlig og lovlig måde. Derfor har vi valgt at sætte de nye tiltag i gang, som skal gøre det mere klart for administrationen og politikerne, hvilke retningslinjer der gælder på de forskellige områder. 

Kodeks skal skabe tryghed hos medarbejderne

Det fjerde tiltag, som regionsrådet nu sætter i gang, er udbredelsen af et kodeks for god forvaltningsskik i regionshuset. Det skal være en hjælp til både medarbejderne og politikere, så de ved, hvilke pligter og regler der er i samarbejdet mellem politiker og administration. 

Det nye kodeks beskæftiger sig med syv områder. For eksempel skal ledelsen sikre en kultur, hvor alle medarbejdere åbent kan gå til deres overordnede, hvis de har begået en fejl. Det nye kodeks slår også fast, at medarbejderne skal sige fra, hvis en chef beder dem om at gøre noget ulovligt, og at de ikke må yde rådgivning og bistand til rent partipolitiske formål i deres arbejdstid.

 Regionsrådsformand Stephanie Lose tilføjer:

- De nye retningslinjer gør det selvfølgelig ikke alene - det drejer sig i sidste ende om adfærden hos både medarbejdere og politikere. Men retningslinjerne kan være en hjælpende hånd til begge parter og skabe klarhed og tryghed om, hvordan man samarbejder med hinanden.

Retningslinjer skal ind under huden

Nu begynder en proces, hvor de nye initiativer skal implementeres i organisation, og hvor det nye kodeks skal drøftes i de enkelte afdelinger, så det kommer ind under huden på medarbejderne.

Processen forventes at være afsluttet inden sommerferien.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V