Skip til primært indhold

Høring om besparelser er afsluttet

Syddanske borgere, kommuner og organisationer har siden 25. januar i år haft mulighed for at give deres mening til kende i en offentlig høring om regionens forslag til besparelser på sundhedsområdet. Høringsperioden er slut, og regionen har modtaget 172 høringssvar. De indgår nu i den videre politiske behandling af besparelserne.

Debatten om, hvilke besparelser og omstillinger Region Syddanmark skal gennemføre, har været genstand for diskussion i hele regionen de seneste måneder.

25. januar 2016 sendte regionsrådet administrationens sparekatalog for det somatiske område og omstillingskatalog for psykiatriområdet i høring, og nu er den officielle høringsperiode udløbet. Den sluttede 14. marts kl. 12.00.

Sparekatalog med besparelser for 210 millioner kroner

Sparekataloget for det somatiske område rummer forslag til besparelser for 210 millioner kroner. Det er tidligere meldt ud, at der skal spares 200 millioner på sundhedsområdet, hvoraf de 187 millioner kroner skal spares inden for somatikken, mens de resterende knap 13 millioner kroner skal spares på administrationen i regionshuset.

Det har for nylig vist sig, at den aftagende vækst i medicinudgifterne skaber et ekstra prioriteringsrum på cirka 20 millioner kroner, så den besparelse, der nu skal findes, er på 167 millioner kroner.

Omstillinger skal frigøre midler til nedbringelse af tvang

Der er et politisk ønske om, at psykiatrien skal omprioritere for at skaffe flere midler til en øget indsats for at reducere brugen af tvang. Derfor er der udarbejdet et katalog med omstillinger på psykiatriområdet, som samlet set vil frigøre 32 millioner kroner. Heraf skal der vælges omstillinger, der i alt frigør 23 millioner kroner.

172 høringssvar

Regionen har nu modtaget 172 antal høringssvar.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) siger:

- Jeg er utrolig glad for, at så mange har deltaget i debatten og givet deres mening til kende både i officielle høringssvar og på anden vis. Det er vigtigt for os politikere, at vi er klædt så godt som muligt på til at træffe den endelige beslutning om, hvor der skal spares. Og det er vi kun, hvis vi kender alle de argumenter, der taler både for og imod de enkelte forslag.

Politikere tager høringssvar med i beslutningsproces

31. marts drøfter regionsrådet besparelserne og høringssvarene på et budgetseminar.

Derefter forventes det, at et forslag til de endelige besparelser behandles i forretningsudvalget 12. april.

25. april træffer regionsrådet efter planen den endelige beslutning om, hvilke besparelser og omstillinger der skal føres ud i livet. 

Fakta

Besparelserne er en del af regionens budget for 2016, som blev vedtaget af et bredt flertal i det syddanske regionsråd 7. oktober 2015. Kun Enhedslisten stemte imod.

Læs mere om besparelserne og processen på Region Syddanmarks hjemmeside under Budget 2016

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V