Skip til primært indhold

Vestdanske virksomheder får større springbræt

Fødevarevirksomheden Easyfood fik hul igennem til det vanskelige japanske marked efter vejledning på tværs af regionsgrænsen. De tre vestdanske regioner vil nu styrke samarbejdet om erhvervsfremme med bl.a. fælles politisk styregruppe og sekretariat.

Siden 2015 har virksomheder i Vestdanmark kunnet deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter på tværs af de tre vestdanske regioner; Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark. Med en ny aftale vil det vestdanske samarbejde blive styrket endnu mere og give de vestdanske virksomheder et større springbræt til udvikling uanset geografisk beliggenhed.

Det glæder blandt andre adm. direktør Flemming Paasch, Easyfood i Kolding, som allerede har haft udbytte af samarbejdet på tværs af regionsgrænserne. For den specifikke viden om fødevarer, der var med til at få Easyfood ud på først det russiske og dernæst det japanske marked, befandt sig i naboregionen Midtjylland.  

- Som virksomhed skal vi agere i en meget stor verden, så vi er nødt til at kunne bruge hinanden, der hvor vi er bedst. Der er rigtig meget specialiseret viden at hente i regionerne, og det er lige præcis et styrket samarbejde om viden, kompetencer, netværk og veje til nødvendig kapital, vi har brug for som virksomheder, siger Flemming Paasch.

De regionale vækstfora er centrale i arbejdet med at skabe vækst og udvikling i regionernes erhvervsliv. Derfor ønsker de tre regionsråds- og vækstfora-formænd at sætte de regionale vækstfora i front, for at opgradere det erhvervspolitiske samarbejde. Derved trækkes der på det eksisterende stærke partnerskab mellem repræsentanter for erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, kommuner og regioner.

Det styrkede samarbejde betyder, at de vestdanske virksomheder effektivt - og lige når de har brug for det - kan trække på de vestdanske regioners globale styrker og potentialer indenfor fødevarer, energiteknologi, sundheds- og velfærdsteknologi og fremtidens industri.

På den måde får de vestdanske virksomheder adgang til højtspecialiserede tilbud med dokumenteret effekt, uanset hvilken af de tre vestdanske regioner de ligger i.

Citater til fri afbenyttelse

”Det er afgørende, at virksomheder i hele Vestdanmark får adgang til kvalificeret rådgivning og målrettede udviklingsinitiativer. Og da hver enkelt region alene ikke kan tilbyde alle brancher og alle virksomheder med vækstambitioner denne sparring, forener vi kræfterne, så vi med afsæt i hver vores styrker, og uden skelen til hvor virksomhederne ligger, kan tilbyde dem lige præcis det, de har brug for.”

”Med den vestdanske samarbejdsaftale ønsker vi ikke alene at løfte det vestdanske område. Hele Danmark vil få gavn af et tættere samarbejde, som forhåbentlig vil medvirke til at skabe flere arbejdspladser, øget omsætning og eksport. Virksomhedernes behov og vækstmuligheder er i centrum, og uanset hvor de henvender sig, skal de have mulighed for at blive henvist til det rette tilbud.”

”Virksomhederne er vant til udfordringerne i en globaliseret verden. I de tre regioner har vi hver især globale styrkepositioner og potentialer. Jeg er glad for, at aftalen giver virksomhederne endnu bedre muligheder for på tværs af regionsgrænser at trække på specialiseret viden indenfor netop disse styrkepositioner og -potentialer.”

I Vestdansk Samarbejde vil vi bl.a.:

  • Videreudvikle fødevareklyngerne i Vestdanmark, herunder Nordjysk FødevareErhverv og Future Food Innovation, samt skabe synergi med Danish Food Cluster i tæt samspil med fødevareerhvervet i hele Vestdanmark og med eksisterende og eventuelt nye regionale udviklingsmiljøer inden for fødevareområdet i eksempelvis Syddanmark
  • Arbejde for at Nordsøen, med det vestdanske samarbejde som centrum, udvikler sig til et europæisk kraftværk baseret på vind- og offshoreenergi og på dansk teknologi og viden om hele værdikæden fra produktion, planlægning mv. til service og vedligeholdelse
  • Styrke samarbejdet mellem de vestdanske klynger og videreudvikle de virksomhedsrettede tilbud inden for sundheds- og velfærdsinnovation med henblik på at understøtte virksomhedernes vækstmuligheder bedst muligt
  • Styrke anvendelse af automatisering, digitalisering, design og kreative erhverv inden for fire erhvervsområder; fødevarer, energiteknologier, sundheds- og velfærdsinnovation og fremtidens industri for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for Vækstforum Nordjylland, Ulla Astman (S), tlf. 3023 6454

Regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Region Midtjyllands Vækstforum, Bent Hansen (S), tlf. 4031 3707
 
Regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Syddansk Vækstforum, Stephanie Lose (V), tlf. 2533 0982

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V