Skip til primært indhold

Status for de syddanske sygehusbyggerier er i store træk uændret

Stort set er status for økonomi, tidsplan og kvalitet for Region Syddanmarks fire store sygehusbyggerier uændret i forhold til tidligere. Det viser de seneste kvartalsrapporter for byggerierne, som nu fremlægges til politisk behandling. I rapporten for Nyt OUH vurderes økonomien for det nye universitetshospital dog til at være under pres.

Tre ud af fire kvartalsrapporter for første kvartal 2016 viser, at status for de store sygehusbyggerier i Odense, Aabenraa, Kolding og Esbjerg er uændret i forhold til tidligere. Det vil sige, at økonomien holder på nuværende tidspunkt, at byggerierne skrider frem efter de planer, der er lagt, og at byggerierne har den planlagte kvalitet. En ændring er det dog, at et øjebliksbillede af økonomien for Nyt OUH viser en økonomisk udfordring.

Første spadestik til Nyt OUH blev taget den 28. april, den første entreprenør er rykket ind på byggepladsen, og det, der bliver Danmarks største helt nye sygehus, forventes at stå færdigt i 2022. Udvidelsen af sygehuset i Aabenraa er godt i gang. Her forventes byggeriet at stå færdigt i 2020. Udvidelsen af sygehuset i Kolding er langt fremme, og byggeriet er planlagt til at stå færdigt til næste år. I Esbjerg er udvidelsen af sygehuset også godt i gang. Den nye fælles akutmodtagelse indvies i dag, og hele udvidelsen af sygehuset forventes færdigt i 2019.

Penge fra kvalitetsfond

Region Syddanmark har fået tildelt penge fra den såkaldte kvalitetsfond til sygehusbyggerier i Odense, Aabenraa og Kolding. Én af de betingelser, som følger med pengene, er, at Sundheds- og Ældreministeriet hvert kvartal skal have en rapport med en aktuel status på økonomi, tidsplan og kvalitet for de enkelte kvalitetsfondsbyggerier. Før de sendes til ministeriet bliver rapporterne politisk behandlet.

Kvartalsrapporterne for første kvartal 2016 skal behandles politisk første gang på innovationsudvalgsmødet den 19. maj, og formanden for udvalget Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Selv om vi har været grundige i planlægningsfasen, viser det sig, at der altid dukker nye spørgsmål og udfordringer op. Derfor er det godt at se, at status på byggerierne stort set er uændret i de nye kvartalsrapporter. Nogle steder er der udfordringer, men det vidste vi godt”.

Vurderingen er ændret på et punkt

På et område er vurderingen i rapporterne dog ændret i forhold til tidligere. Et øjebliksbillede af økonomien for Nyt OUH viser en budgetudfordring på 146 mio. kr. – svarende til godt tre procent af håndværkerudgifterne. Udfordringen skyldes blandt andet, at den anslåede kvadratmeterpris på facadeløsninger ligger over det fastsatte budget for facader.

Budgetudfordringen skal være løst af totalrådgiver, inden projektforslaget til Nyt OUH gøres færdigt. Regionsrådet skal tage stilling til projektforslaget til oktober i år.

Der kan senere vise sig andre udfordringer i det meget store byggeprojekt. Eksempelvis kan grundvandsforholdene på byggepladsen være sådan, at det bliver nødvendig med mere omfattende afværgeforanstaltninger end først planlagt. Målinger og de indledende anlægsarbejder, der nu er i gang, vil indikere i hvilket omfang afværgeforanstaltninger bliver nødvendige. Omfattende byggeaktivitet i Odense og andre steder i de kommende år kan påvirke konkurrencesituationen med stigende prisniveau til følge. Derfor vil Region Syddanmark hele tiden forsøge at afpasse de kommende udbud til den aktuelle markedssituation.

Fakta

Region Syddanmark fik i 2010 og 2011 tildelt penge fra den såkaldte kvalitetsfond til sygehusbyggerier i Odense, Aabenraa og Kolding.

Region Syddanmark har fået:

6,3 mia. kr. til et helt nyt universitetshospital i Odense – Nyt OUH

1,25 mia. kr. til en udbygning af sygehuset i Aabenraa

0,9 mia. kr. til en udbygning af sygehuset i Kolding

Region Syddanmark betaler selv de 733 mio. kr. for udbygningen af sygehuset i Esbjerg.

Yderligere oplysninger

Formand for innovationsudvalget Karsten Uno Petersen (S), Region Syddanmark, mobil 21 63 11 93

Projektdirektør Peter Fosgrau, Nyt OUH, mobil 26 29 07 98

Kontaktoplysning

APPFWU02V