Skip til primært indhold

Region Syddanmark indkræver bod fra ambulanceoperatører

Ambulanceoperatørerne i Region Syddanmark vil indenfor kort tid få tilsendt opkrævninger for manglende beredskaber og langsomme mobiliseringstider. Det har regionsrådet besluttet på et regionsrådsmøde 23. maj.

BIOS Ambulance Services og Responce A/S vil indenfor kort tid modtage et krav om betaling af bod fra Region Syddanmark.

Regionen er ifølge kontrakten med de to ambulanceoperatører berettiget til at opkræve en bod for manglende beredskaber og langsomme mobiliseringstider. Og nu vil regionen så sende regningen til operatørerne.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) forklarer regionsrådets beslutning:

- Vi sender nu en opkrævning af boden til BIOS og Responce. Vi har på baggrund af den pågående efterforskning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og BIOS’ påstande om, at Falck har misbrugt deres dominerende stilling på markedet, vendt sagen med Kammeradvokaten, og vi mener fortsat, vi er i vores fulde ret til at fastholde boden.

Bod trods henvendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte i april en meddelelse om bekymring til Falck A/S. Anledningen var, at styrelsen er i gang med en undersøgelse af Falcks adfærd i forbindelse med tabet af ambulancekontrakten i Region Syddanmark.

Region Syddanmark modtog i april en kopi af denne meddelelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Baggrunden for styrelsens henvendelse var, at BIOS Ambulance Services har klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, da BIOS mener, at Falck har hindret lige konkurrencevilkår.

Men selvom Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fremsat en række foreløbige hypoteser og mener, der er belæg for at fortsætte undersøgelsen af Falck, så holder regionsrådet altså fast på sin ret.

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) uddyber:

- Hvis man ikke leverer det, man skal ifølge kontrakten, så skal man betale en bod, og det nytter ikke noget, at vi lemper på vores grundlæggende krav til operatørerne, og derfor har vi også været ret enige om, at vi skal sende en regning. Vi synes sådan set, at vi er i vores gode ret.

Operatørerne kan indlede en tvist

BIOS og Responce er dog ifølge deres kontrakter berettiget til at indlede en tvist, og dermed erklære sig uenige i regionens tolkning af kontrakten. Dette udfald er regionen forberedt på.

Stephanie Lose forklarer:

- BIOS har jo allerede indikeret, at de vil indlede en tvist blandt andet, fordi de mener, at de har været udsat for force majeure, og hvis de holder fast på det, så må vi jo håndtere det i overensstemmelse med kontraktens tvistbestemmelser. Det ændrer bare ikke på, at vi har ret til at fastholde boden.

Et flertal i regionsrådet bestående af alle partier på nær SF og Enhedslisten valgte - efter rådgivning fra Kammeradvokaten – at udskyde selve indkrævningen af boden, såfremt operatørerne indleder en tvist. I så fald vil boden skulle betales, når tvisten er afprøvet juridisk.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V