Skip til primært indhold

Kærgård skal være helt fri for forurening

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer er enigt om, at arbejdet med at rydde op efter en af Danmarkshistoriens værste forureninger skal gøres færdigt.

Det vil formentlig koste i omegnen af 100 mio. kr. at oprense grundvandet i Kærgård Klitplantage, så det på sigt kan lade sig gøre at ophæve det 1.400 meter lange badeforbud på stranden ud for plantagen. Badeforbuddet har eksisteret siden 1964.

- Forureningen i Kærgård er en skamplet på kortet og står for mig som en af de største lærestreger i historien på, hvad der kan ske, og hvilken enorm regning der efterfølgende er at betale, når vi ikke passer på naturen. Derfor er vi i udvalget enige om, at arbejdet med at rydde op bør gøres færdigt, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.  

I gang siden 2007

I perioden fra 1956-73 dumpede Grindstedværket 286.000 kubikmeter spildevand fra produktionen af lægemidler i seks udgravede gruber midt i det naturskønne område, der i dag er både EU-naturbeskyttelsesområde og EU-habitatsområde. I løbet af årene er en stor del af forureningen sivet fra gruberne ned i grundvandet og derfra ud til stranden og havet.

Sammen med Miljøministeriet tog Region Syddanmark i 2007 fat på den enorme opgave med at fjerne forureningen, der er en af Danmarkshistoriens værste. Målet med den indledende indsats har været at forbedre mulighederne for ophold i klitterne og på stranden ved at grave i tusindvis af tons forurenet jord op af gruberne i klitområdet. Det arbejde blev afsluttet i foråret 2015, og målinger over de kommende år vil afgøre, om man kan fjerne forbuddet mod ophold direkte over klitterne.

100 mio. kr.

Indsatsen har hidtil kostet knap 50 mio. kr. Skal badeforbuddet kunne hæves i løbet de næste 20-25 år, er det imidlertid nødvendigt med en oprensning af grundvandet. Det projekt vil ifølge Jørn Lehmann Petersen formentlig tage 10 år og koste i omegnen af 100 mio. kr.

- I år har vi til sammenligning brugt ca. 10 mio. kr. på alle de oprensninger, vi har gennemført, så har vi ikke selv den slags penge i regionen. Men nu tager vi hul på en proces med at afklare finansieringsmulighederne. Jeg har en klar forventning om, at både offentlige myndigheder, turisterhvervet og erhvervslivet har en moralsk og økonomisk interesse i at få fjernet badeforbuddet. Og vi skal i regionen naturligvis nok løfte vores del af ansvaret, siger udvalgsformanden og tilføjer:

- Det vigtigste er, at vi nu klart melder ud, at vi i udvalget ikke vil være med til at aflevere noget halvfærdigt til de kommende generationer. Arbejdet i Kærgård skal gøres færdigt.

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V