Skip til primært indhold

Indsats for patienter i Odense lukkes ned

Et projekt, der har haft til formål at skabe mere sammenhængende patientforløb for ældre medicinske patienter og borgere med stress, angst og depression i Odense-området, lukkes nu ned. En evaluering af projektet ”Integrated Care” har vist, at indsatsen ikke har haft den forventede effekt.

I september 2014 blev de første patienter i Odense Kommune tilknyttet projektet ”Integrated Care”. Forinden havde Region Syddanmark, Odense Kommune og PLO Syddanmark givet hinanden håndslag på, at de ville styrke samarbejdet i forhold til ældre medicinske patienter og borgere med stress, angst og depression.

Formålet med projektet var at skabe et mere proaktivt og sammenhængende forløb for de to patientgrupper, så patienterne oplevede at blive understøttet af ét samlet sundhedsvæsen og dermed blev hurtigere raske igen.

En evaluering har nu vist, at indsatsen ikke har haft den forventede effekt. De ældre patienter tog længere tid om at blive raske end patienterne i kontrolgruppen og havde flere genindlæggelser, og borgerne med stress, angst og depression var sygemeldt fra jobbet i længere tid, end borgerne i kontrolgruppen. Samlet set har der derfor været flere udgifter til forbrug af sundheds- og socialydelser i projektperioden hos de borgere, der var tilknyttet Integrated Care, end der har været i kontrolgruppen.

Regionsrådet i Region Syddanmark har på det grundlag besluttet at lukke projektet.

Læring tages med videre

Formanden for Region Syddanmarks sundhedssamordningsudvalg Tage Petersen (V) er ked af, at Integrated Care ikke har levet op til forventningerne:

- Sundhedsvæsnet er under pres i disse år, og vi må hele tiden nøje overveje, hvad vi bruger vores ressourcer til. Derfor er vi også nødt til at tage konsekvensen af evalueringen og lukke projektet. Når det så er sagt, må vi holde fast i, at det er vigtigt at turde prøve nye ting af, hvis vi skal blive ved med at forbedre vores sundhedsvæsen.

Tage Petersen bider dog mærke i, at både de ældre patienter og de stress-ramte borgere har oplevet indsatsen som relevant, meningsfuld og positiv.

- Det viser, at grundtanken i projektet er god nok. Så selvom projektet ikke førte det med sig, som vi håbede, betyder det ikke, at kræfterne er spildte. Vi har lært meget af projektet, og derfor har vi også sat ressourcer af til at samle op på de centrale læringspunkter, så vi får alle de gode erfaringer med os.

De patienter, der allerede er inde i projekt Integrated Care, fortsætter i deres forløb, der varer indtil udgangen af september i år, men der lukkes for tilgangen af nye patienter.

Fakta

Integrated Care er en indsats rettet mod borgere med stress, angst og depression samt ældre medicinske patienter og er siden 2013 gennemført som et frikommuneforsøg og et partnerskabsprojekt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og PLO Syddanmark.

Redskaberne til øget samarbejde mellem region, kommune og praktiserende læger har blandt andet været en fælles elektronisk platform samt fælles konferencer mellem sygehus, kommune og almen praksis.

Siden september 2014 har der været tilknyttet 501 patienter med stress, angst og depression, og 256 ældre, medicinske patienter til Integrated Care.

Evalueringen af projektet er gennemført af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) og tager udgangspunkt i de 650 patienter, der havde været tilknyttet projektet pr. 31. december 2015. KORA foretager endnu en evaluering af projektet i 2017 med fokus på den langsigtede effekt.

Opsamlingen af læringspunkter foregår frem til udgangen af 2016, hvor der afholdes en konference for projektets aktører og andre interesserede, hvor læringen formidles.

Indsatsen indtil nu – samt den afsluttende indsats i 2016 og 2017 – kommer samlet set til at koste 26 millioner kroner (Region Syddanmark bidrager med 16 millioner kroner, og Odense Kommune bidrager med 10 millioner kroner).

Yderligere oplysninger

APPFWU01V