Skip til primært indhold

Bedre tilgængelighed til erhvervsuddannelser i Syddanmark

Regionsrådet indstiller til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling som led i EUD-udbudsrunden, at der oprettes tre nye erhvervsuddannelsesretninger i Kolding, Fredericia, Aabenraa og Svendborg.

Frem mod 2025 forventes behovet for faglærte i Region Syddanmark at stige med ca. 24.000. Samtidig har andelen af en ungdomsårgang, der vælger at tage en erhvervsuddannelse, været faldende.

Regionsrådet har som led i EUD-udbudsrunden bl.a. indstillet, at ansøgningerne til tre nye uddannelsesretninger, som ikke tilbydes i Syddanmark i øjeblikket, imødekommes. De tre nye uddannelsesretninger er lufthavnsuddannelsen (ansøgt af EUC Lillebælt i Fredericia), maritime håndværksfag (ansøgt af Svendborg Erhvervsskole i Svendborg) samt receptionistuddannelsen (ansøgt af IBC i Kolding, Fredericia og Aabenraa).

Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Bo Libergren (V), siger:

- Alle udbydere af erhvervsuddannelser har her til foråret skullet søge på ny om retten til at udbyde deres uddannelser. Regionen har i den forbindelse opfordret uddannelsesinstitutionerne til at efterstræbe en bedre geografisk dækning i deres uddannelsesudbud. Set i det lys glæder jeg mig over, at det ansøgte udbud af erhvervsuddannelser pr. 1. august 2017 er større end det nuværende udbud. Samtidig tegner der sig et muligt billede af en bedre geografisk uddannelsesdækning, selvom tilgængeligheden fortsat må forventes at være en udfordring i visse dele af regionen.

Fire nye ansøgninger til grundforløb 1

Samtidig indstiller regionsrådet, at ministeriet imødekommer fire nye ansøgninger til grundforløb 1. Inden for hovedområdet fødevarer, jordbrug og oplevelser har EUC Lillebælt ansøgt om at udbyde grundforløbet i Fredericia, mens IBC har ansøgt om at udbyde grundforløbet i Fredericia, Aabenraa og Kolding. Hovedområdet omsorg, sundhed og pædagogik søges udbudt i Vejen af Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, mens hovedområdet teknologi, byggeri og transport søges udbudt i Glamsbjerg af Handelsgymnasiet Vestfyn.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Alle prognoser viser, at Danmark i fremtiden kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Derfor er det afgørende, at vi allerede nu sætter ind for at komme den mangel til livs. Et vigtigt skridt er at sørge for, at unge i hele regionen har mulighed for at vælge en erhvervsuddannelse, og derfor er det godt, at tilgængeligheden til erhvervsuddannelserne i Syddanmark forbedres.  Samtidig kræver det naturligvis, at de unge vælger at søge ind på erhvervsuddannelserne, for ellers er der jo ikke nok elever til, at der i sidste ende kan oprettes hold på de uddannelser, der nu søges godkendelse til.

Der er behov for indsatser, som bidrager til, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Region Syddanmark har i regi af Syddansk Uddannelsesaftale taget en række initiativer, der skal bidrage hertil, og har i forbindelse med den såkaldte EUD-udbudsrunde arbejdet for bedre tilgængelighed til erhvervsuddannelserne. Regionsrådet har til opgave at afgive indstilling til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling omkring den geografiske placering af grundforløbenes 1. og 2. del, hvor grundforløb 2 er specialiserede uddannelser, der bygger ovenpå det bredere grundforløb 1.

Ministeriet forventes at træffe en afgørelse i løbet af september 2016, og hvis indstillingen godkendes, forventes de nye erhvervsuddannelser at kunne udbydes fra august 2017.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V