Skip til primært indhold

Syddanske unge skal arbejde med diabetes

Et nyt projekt, der støttes af Region Syddanmark, skal få flere unge til at vælge en naturvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse. Det gøres bl.a. ved at lade unge i gymnasiet og slutningen af grundskolen arbejde med diabetes og karrierelæring.

Flere syddanske unge skal tage en naturvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse. Og de skal i højere grad have en bevidsthed om, at deres uddannelses- og karrieremuligheder kan befinde sig i Region Syddanmark.

Det er to af hovedpunkterne i det nye projekt ”Science i Syddanmark - karrierelæring i sciencefag”, som regionsrådet i Region Syddanmark mandag 27. juni valgte at støtte med knap 2,5 mio. kr. fra Uddannelsespuljen. Bag projektet står Teknisk Gymnasium på Svendborg Erhvervsskole samt SDU og 15 folkeskoler og gymnasier fra hele regionen.

Diabetes som omdrejningspunkt

I gymnasiefagene bioteknologi, biologi og idræt skal de studerendes arbejde have diabetes som omdrejningspunkt. Arbejdet med det konkrete emne kan bidrage til at åbne de studerendes øjne for de praktiske anvendelsesmuligheder inden for de ellers teoritunge fag. På den måde bliver de studerende både klar over de karrieremuligheder, der ligger inden for fagene, og den nyopdagede relevans kan give de studerende blod på tanden til at fortsætte i en sundhedsfaglig uddannelsesretning.

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, siger:

- Ved at fokusere på et meget konkret emne, kan eleverne i højere grad blive i stand til at relatere undervisningen til hverdag, samfundsdebat, uddannelse og jobliv. Regionsrådet håber på, at det kan bidrage til at gøre flere elever interesserede i at tage en naturvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse, som er et af målene i Syddansk Uddannelsesaftale. Samtidig viser prognoser, at diabetes i 2025 vil ramme hver 10. dansker, så det er et uhyre relevant emne.

Også i folkeskolen

Projektet vil udover 1.075 gymnasieelever og 90 gymnasielærere også involvere 275 folkeskoleelever og 20 folkeskolelærere. Også 8. og 9. klasser i regionen skal nemlig arbejde med diabetes i deres naturfag, og også her er det håbet, at eleverne fatter interesse for emnet og bliver opmærksomme på karrieremulighederne.

Om projektet siger lektor på Svendborg Tekniske Gymnasium Claus Borre:

- Målet er, at de unge skal opleve, at regionens science- og sundhedsuddannelser er personligt vedkommende, og nøglen hertil skal være at forny undervisningen. Selvfølgelig er det også en god sidegevinst for projektet, at vi kan styrke vores arbejde med et vigtigt sundhedsmæssigt problem. Vi er glade for den imødekommenhed, projektet allerede har mødt hos videregående uddannelses­institutioner og andre aktører i regionen, og gennem samarbejdet med Danish Diabetes Academy kan vi sikre den højeste faglighed til den nødvendige efteruddannelse af regionens undervisere.

Med i projektet hører også bl.a. særlige tilbud til talenter i de biologisk orienterede studieretninger, foredrag fra forskere, en model for fagligt undervisningssamarbejde mellem grundskoler og gymnasier og efteruddannelse af lærere. Projektet løber fra 2016 til 2018.

Yderligere oplysninger

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark, tlf. 29 20 18 00

Udviklingschef Maj Britt Rosenmeyer Olsen, Svendborg Erhvervsskole, tlf. 72 22 58 59

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V