Skip til primært indhold

Smal økonomiaftale betyder lidt ekstra penge til Region Syddanmark

Region Syddanmarks får kun lidt ekstra penge til at løse sine opgaver for i 2017, i forhold til hvad regionen har haft i 2016. Det er konsekvensen af den økonomiaftale, der netop er indgået mellem Danske Regioner og regeringen. Med aftalen forventer regionen at kunne holde skindet på næsen og undgå en sparerunde i 2017.

De fem regioners økonomi udvides samlet set med 460 mio. kr. i forhold til niveauet i 2016. Pengene stammer fra et allerede aftalt løft på 320 mio. kr. til øget kapacitet og initiativer på kræftområdet samt 140 mio. kr. til et generelt løft. Samtidig skal regionerne dog præstere to procents yderligere produktivitet svarende til 1,3 mia. kr.

Det er hovedtrækkene i den økonomiaftale Danske Regioner og regeringen her i formiddag har indgået om regionernes økonomi og aktivitet i 2017.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Med en så smal aftale er det umiddelbart ret nemt at beregne de økonomiske konsekvenser for Region Syddanmark. Det betyder jo, at der ikke bliver luft til nye initiativer af betydning. Omvendt forventer jeg ikke, at aftalen vil udløse besparelser i 2017, da vi lige har været igennem en omfattende sparerunde. Det skal også ses i lyset af, at sundhedsområdet sidste år fik tilført ekstra penge.

Sparerunde i 2016 sikrer robust økonomi

Region Syddanmarks sparerunde blev netop gennemført for at sikre en robust økonomi på lang sigt, hvor der er rum til at håndtere enkelte år med begrænset tilførsel af ekstra penge.
På anlægssiden ser det ud til, at de store sygehusbyggerier, som regionen er i gang med, kan fortsætte som planlagt. Dog vil det være nødvendigt at forny en del apparatur via leasingaftaler.

Stephanie Lose siger:

- Jeg er godt tilfreds med, at vi var grundige og tænkte langsigtet i den spareproces, vi netop har været igennem. Besparelserne i 2016 rækker ind i de kommende år med et stigende besparelsesprovenu. Det kommer os til gode i budgetlægningen for 2017, hvor jeg vurderer, at vi kan undgå en ny sparerunde.

Økonomi fortsat presset

Regionsrådsformanden understreger dog samtidig, at udgiftspresset på sundhedsområdet fortsat er en stor udfordring.

Hun siger:

- Sundhedsvæsnet presses af dyr medicin, demografi og flere patienter med for eksempel med kræft. Der er samtidig løbende behov for at følge med i udviklingen i behandlingstilbud på internationalt niveau, ligesom vi må forny vores apparatur og sikre tidssvarende sygehuse til vore patienter. Og alt i alt kan det ikke håndteres med meget lave vækstrater.

Regionsrådet vil mandag den 13. juni 2016 få en gennemgang af økonomiaftalen på et eftermiddagsseminar i Vejle.

Forretningsudvalget skal 1. behandle budgettet for 2017 den 10. august.

Regionsrådet vedtager efter planen budgettet på mødet den 26. september 2016.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V