Skip til primært indhold

Rengøringen på sygehusene lever op til national standard

Alle fire somatiske sygehusenheder i Region Syddanmark klarer sig flot i den halvårlige eksterne undersøgelse af sygehusenes rengøring.

Hygiejnen tages alvorligt på de syddanske sygehuse. Det viser den seneste undersøgelse af rengøringskvaliteten, hvor de fire syddanske somatiske sygehusenheder lever op til de nationale standarder for rengøring.

Fine resultater på alle sygehuse

Siden 2013 har det eksterne firma Dansk Servicerådgivning undersøgt kvaliteten af rengøringen på Region Syddanmarks sygehuse to gange årligt, og resultaterne fra den seneste undersøgelse, der har fundet sted fra februar til april i år, er nu offentliggjort.

Formand for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), er godt tilfreds med det flotte resultat:

- Jeg er rigtig glad for, at vores sygehuse klarer sig så fint i den eksterne undersøgelse. Sådan bør det også være. Det fine resultat viser, at både ledelse og medarbejdere prioriterer arbejdet med hygiejnen på sygehusene højt til gavn for både patienter, pårørende og personale – det har jeg kun ros tilovers for.

Undersøgelsen af rengøringskvaliteten udføres ved, at en medarbejder fra Dansk Servicerådgivning udvælger en række lokaler, hvori der gennemføres visuelle undersøgelser af kvaliteten af rengøringspersonalets arbejde.

Markant fremgang for OUH

I den nye undersøgelse er kvaliteten af rengøringen på Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt steget en smule i forhold til den forrige undersøgelse, der fandt sted i efteråret 2015, mens kvaliteten stort set er uændret på Sydvestjysk Sygehus.

For Odense Universitetshospital (OUH) er der sket en markant fremgang siden efterårets undersøgelse, hvor sygehuset ikke var på niveau med den nationale standard. 96,8 procent af de 315 lokaler, der nu er gennemgået på OUH, lever op til standarden, og OUH ligger derfor fint i forhold til det nationale niveau på 93,3 procent godkendte rum.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Det er lykkes OUH at hæve rengøringsstandarden væsentligt, og det viser, at den handleplan, som sygehuset lagde oven på de dårlige resultater sidste år, har virket efter hensigten. Nu ligger OUH igen fint på linje med de øvrige syddanske sygehuse og med den nationale standard, og det er jeg meget tilfreds med.

OUH bestilte ekstra undersøgelse

De eksterne undersøgelser hjælper personalet med at forbedre indsatsen, da personalet får detaljerede tilbagemeldinger om kvaliteten af rengøringen.

OUH tog efterårets tilbagemeldinger fra Dansk Servicerådgivning til efterretning og gjorde en stor indsats for at forbedre kvaliteten af rengøringen.

På eget initiativ fik OUH foretaget en opfølgende ekstern undersøgelse i januar 2016 – cirka to måneder efter efterårets undersøgelse. Den nye undersøgelse viste, at sygehuset nu levede fint op til den nationale standard, og den seneste undersøgelse bekræfter, at OUH stadig er på rette spor. 

Udviklingen følges tæt

Region Syddanmark har de seneste år sat en række tiltag i søen for at højne hygiejnen på sygehusene, og Poul-Erik Svendsen slår fast, at det store fokus på hygiejne fortsætter:

- De gode resultater, sygehusene har opnået i denne undersøgelse, betyder jo ikke, at vi som politikere læner os tilbage og hviler på laurbærrene. Vi vil fortsat være på dupperne og følge udviklingen tæt, så vi er sikre på, at de syddanske sygehuse fortsat er på niveau med de nationale rengøringsstandarder.

Fakta

  • Region Syddanmark begyndte samarbejdet med Dansk Servicerådgivning i 2013. Siden da har firmaet gennemført audits to gange om året.
  • Det eksterne firma undersøger kvaliteten af rengøringspersonalets arbejde i forhold til to nationale standarder (DS/INSTA 800 og DS 2451-10).
  • DS/INSTA 800 – Standarden beskriver krav til den almindelige rengøring. Det er en national standard, som man bruger til at kontrollere rengøringskvaliteten i hele lokalet. 
  • DS/ 2451-10 - Standarden beskriver krav til rengøring af områder, hvor det er sandsynligt, at smitstof kan forekomme og dermed forårsage direkte eller indirekte smitte.

Resultatet af de seneste tre undersøgelser

Nedenstående tabel angiver mængden af rum i procent, der lever op til de to nationale rengøringsstandarder DS/INSTA 800 og DS 2451-10.

Rengøringsstandard DS/INSTA 800

Halvår vist i %

2015 1. halvår

2015 2. halvår

2016 1. halvår

Sygehus Lillebælt  98,5 97,5 99,0
OUH 94,0 91,4 96,8
Sygehus Sønderjylland  96,0  97,5 98,5
Sydvestjysk Sygehus 93,5 98,0 97,0
Rengøringsstandard DS2451-10

Halvår vist i %

2015 1. halvår

2015 2. halvår

2016 1. halvår

Sygehus Lillebælt  97,5 98,0  
OUH 93,7 85,4 96,8
Sygehus Sønderjylland  93,0  97,0 98,0
Sydvestjysk Sygehus 94,5 95,5 94,0
  • På Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus er der gennemgået 200 lokaler.  Heraf må der maksimalt være 14 afviste rum, hvis kvaliteten af rengøringen skal være på niveau med den nationale standard. Det betyder, at mindst 93 procent af rummene skal godkendes.
     
  • På OUH er der gennemgået 315 lokaler. Heraf må der maksimalt være 21 afviste rum, hvis kvaliteten af rengøringen skal være på niveau med den nationale standard. Det vil sige, at mindst 93,3 procent af rummene skal godkendes.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V