Skip til primært indhold

Skifteretten har erklæret BIOS konkurs

Skifteretten i Odense har efter et møde i dag erklæret ambulanceselskabet BIOS konkurs.

Region Syddanmark valgte mandag at indgive en konkursbegæring mod ambulanceselskabet BIOS, og i dag har Skifteretten i Odense valgt at følge regionens begæring og har erklæret BIOS konkurs.

Skifteretten har derfor udstedt et konkursdekret. Skifteretten har udpeget to kuratorer - det bliver henholdsvis Jan Bruun Jørgensen fra advokatfirmaet Andersen Partners og Henrik Selchau Poulsen, Bruun & Hjejle.

For at holde ambulancerne kørende i de områder af Region Syddanmark, som BIOS har dækket, er Region Syddanmark nu i dialog med kurator om at kurator viderefører ambulancedriften som hidtil. Videreførslen af ambulancedriften sker for regionens regning.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Vores første prioritet er at holde ambulancerne kørende i denne overgangsfase. Efter aftale med kurator vil vi senere i dag holde møder med ledere og tillidsrepræsentanter i BIOS, så vi kan komme i direkte dialog med dem om, hvordan vi håndterer denne vanskelige situation. I morgen og på fredag vil der blive inviteret til møder med alle medarbejdere.

Leder-mødet bliver holdt kl. 17.00 i Kolding i dag – og en time senere er tillidsrepræsentanterne inviteret til møde samme sted.

Regionen vil selv stå for ambulancedriften

Et stort flertal i regionsrådet besluttede i går, at Region Syddanmark vil hjemtage ambulancedriften og etablere en permanent regional drift af ambulancetjeneste på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland. Responce vil fortsat køre ambulancerne i Trekantområdet.

Første skridt i denne proces er, at Region Syddanmark nu vil gå i forhandlinger med kurator om, hvordan denne overdragelse kan finde sted.

Løn til redderne i juli

Omkring løn til redderne er regionen i dialog med kurator om, at kurator anmoder Lønmodtagernes Garantifond om en straksudbetaling af juli-lønnen. Fonden kan muligvis ikke nå at gennemføre en udbetaling inden udgangen af måneden. Hvis det er tilfældet, vil regionen arbejde på en løsning, hvor kurator i stedet forudbetaler acontoløn for august inden udgangen af juli.  

Der er etableret en hjemmeside hvor BIOS’ medarbejdere og borgerne kan orientere sig om sagen. Desuden er der oprettet en telefonhotline, hvor BIOS’ medarbejdere kan få svar på eventuelle spørgsmål. Nummeret er 29 16 53 61. BIOS-medarbejdere kan også maile spørgsmål til medarbejderhotline@rsyd.dk

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V