Skip til primært indhold

Region Syddanmark har begæret BIOS konkurs

Region Syddanmark har her i eftermiddag via Kammeradvokaten sendt en begæring om konkurs af ambulanceselskabet BIOS til skifteretten i Odense.

Region Syddanmark har i dag den 25. juli 2016 indgivet konkursbegæring mod ambulanceselskabet BIOS Ambulance Services Danmark A/S, der står for ambulancedriften i Sønderjylland, i Sydvestjylland og på Fyn.

Region Syddanmark har valgt at indgive begæring om konkurs, da BIOS ikke er i stand til at betale 31 mio. kr. tilbage, der er udbetalt ved en fejl.

Næste skridt i sagen er, at skifteretten i Odense behandler sagen. Hvis skifteretten finder konkursbegæringen berettiget, vil retten herefter udstede et konkursdekret og udpege en kurator.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Jeg vil i givet fald meddele kurator, at den midlertidige videreførelse af ambulancedriften sker for regionens regning og risiko, så syddanskerne kan være trygge ved, at ambulancen kommer, når der er brug for det, og BIOS-redderne kan fortsætte deres arbejde i tryg forvisning om, at deres løn kommer.

- Jeg har indkaldt til regionsrådsmøde i morgen, og på baggrund af udsigten til BIOS’ konkurs, skal regionsrådet på mødet tage stilling til, hvordan rådet ønsker at organisere den fremtidige ambulancedrift. I formandsskabet er der enighed om, at arbejde for, at Region Syddanmark hjemtager ambulancedriften og etablerer en permanent regional drift af ambulancetjeneste på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland.

Der bliver etableret en hjemmeside - www.rsyd.dk/ambulancedrift - hvor BIOS’ medarbejdere og borgerne kan orientere sig om sagen. Desuden er der oprettet en telefonhotline, hvor BIOS’ medarbejdere kan få svar på eventuelle spørgsmål. Nummeret er 29 16 53 61.

Regionsrådet er indkaldt til ekstraordinært regionsrådsmøde om sagen tirsdag den 26. juli kl. 15.00 i regionsrådssalen i regionshuset i Vejle.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V