Skip til primært indhold

Ny beregning giver samme resultat for en Fyn-Als-forbindelse

En ny beregning af trafikpotentialet i en fast forbindelse mellem Fyn og Als bekræfter trafiktallene i forhold til en rapport fra 2011, hvis broen som forventet skal brugerfinansieres. I så fald er den optimale betaling cirka 60 kr. pr. tur., uanset om man taler en motortrafikvejs- eller en motorvejsløsning.

Nye beregninger foretaget af Cowi i den nationale Landstrafikmodel viser, at brugerbetaling vil kunne finansiere henholdsvis 31 pct. (for en motortrafikvejsløsning) og 24 pct. (for en motorvejsløsning) af den samlede pris.

De nye beregninger viser således kun marginale ændringer i forhold til tallene i Cowis 2011-rapport. Det betyder, at størstedelen af finansieringen ville skulle findes andre steder.

Optimeres andre faktorer end broafgiften, som fx en forlængelse af tilbagebetalingstiden fra 30 til 40 år, kan der opnås en brugerfinansieringsgrad på 45 pct. Her er motortrafikvejsløsningen også mere optimal end motorvejsløsningen, som kun opnår en finansieringsgrad på 35 pct.

Svært udgangspunkt

Brugerbetalingsandelen er interessant, fordi det er den, der vurderes når der tages stilling til broprojekter. For nylig lagde regeringen tanken om en Kattegat-forbindelse i skuffen alene med henvisning til, at den ikke ville kunne finansieres af brugerne.

- Brugerfinansiering har været udgangspunktet for alle nyere broprojekter som Storebælt og Øresundsbroen. Det så vi i forhold til en mulig Kattegat-forbindelse, så det må vi også forvente gælder for en fast forbindelse mellem Fyn og Als, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark og tilføjer:

- Jeg synes, det er ærgerligt, for en fast forbindelse ville være et stort aktiv for udviklingen ikke kun på Fyn og Als. Men beregningerne er tydelige: brugerbetaling er ikke nok. Broen vil altså kræve et årligt driftstilskud, og det er der ikke tradition for at give til broprojekter i Danmark.

Gratisbro giver dobbelt op

En mulig fast Kattegat-forbindelse ville kræve yderligere finansiering på 51 mia. kr. For Fyn-Als er den tilsvarende manglende finansiering 6,5 mia. kr. for motortrafikvejsløsningen – svarende til 1/8 Kattegat-forbindelse. For motorvejsløsningen udgør den manglende finansiering 14,3 mia. kr.

- Jeg ser positivt på rapporten, siger Erik Lauritzen (S), borgmester i Sønderborg Kommune.

- Vi har hele tiden forventet, at der skulle findes supplerende finansiering ved siden af brugerbetalingen, så der er ikke noget, som har ændret sig siden den sidste rapport. Tværtimod viser de nye beregninger, at der er et reelt væsentligt større behov for en bro, idet trafikken over broen vil blive mere end fordoblet, hvis man gjorde det gratis at køre over broen. Derudover har den faste forbindelse så store erhvervsudviklingsperspektiver i sig selv, at vi selvfølgelig skal og vil arbejde drønhårdt videre på at få den realiseret. Det kommer til at tage en del år, men vi er fast besluttede på at få etableret forbindelsen.

Grundlaget for beregningerne er den nye Landstrafikmodel, der er udviklet af DTU, og som i dag bruges ved beregning af nationale projekter. Beregningerne viser mere end en fordobling af trafikken i forhold til 2011-analysen, hvis man gjorde det gratis at køre over. Derimod er det kun begrænsede ændringer, der beregnes, når der forudsættes betaling.

- Der er aldrig bygget en bro, der ikke har ført vækst og velstand med sig – og det har vi brug for på Fyn og i Syddanmark. Broer er i dag baseret på brugerbetaling – og det vil blive tilfældet for enhver ny bro, der forbinder Fyn med resten af Danmark. Det er afgørende, at vi kommer længere i analysearbejdet, så vi skaber det bedst mulige grundlag for beslutninger om at styrke infrastrukturen. Det skylder vi vores borgere og virksomheder. Det er fremsynet vækstpolitik – og det vil have stor betydning for de mange danske virksomheder, der har Tyskland som vigtigt eksportmarked, siger borgmester Christian Thygesen (V), Faaborg-Midtfyn Kommune.

APPFWU02V