Skip til primært indhold

BIOS tilbagebetaler penge til Region Syddanmark

Ambulanceoperatøren BIOS tilbagebetaler millioner til Region Syddanmark. Det står klart, efter at virksomheden fik udbetalt en måneds forudbetaling for meget. Årsagen til den ekstra betaling beror tilsyneladende på forskellige fortolkninger af kontrakten mellem BIOS og Region Syddanmark samt fejl i regionens håndtering af regningerne.

Det var forskellige fortolkninger af ambulancekontrakten og en fejl i Regions Syddanmarks håndtering af regningerne, der betød, at ambulanceoperatøren BIOS Ambulance Services fik udbetalt en forudbetaling for meget i forbindelse med årsskiftet 2015/2016.

Derfor skal BIOS nu tilbagebetale pengene til regionen.

Forskellige tolkninger af kontrakten har ført til ekstra indkrævning

Det er BIOS’ opfattelse, at de hele tiden har været berettiget til en ekstra måneds betaling – det vil sige en forudbetaling plus betaling for 30 dage ekstra.

BIOS oplyser, at det er årsagen til, at virksomheden har indkrævet én ekstra forudbetaling i 2015.

Efter et møde 7. juli med Region Syddanmark er BIOS indforstået på at følge regionens fortolkning, der lyder på én enkelt måneds forudbetaling.

Rod i fakturaer skabte forvirring

Den ekstra udbetaling af pengene er sket som led i afregningen for ambulanceberedskaberne i november og december 2015.

Forløbet er som følger…:

  • BIOS fremsender en faktura for november, som Region Syddanmark ifølge kontrakten betaler forud 2. november 2015.
  • BIOS fremsender endnu en faktura for november for et beløb, som Region Syddanmark betaler 1. december. (Denne faktura burde have været angivet som afregning for december.)
  • BIOS fremsender igen en faktura, men denne gang for december, som Region Syddanmark betaler 17. december. (Det er således denne betaling, der ikke skulle have været gennemført.)

Det er således tilsyneladende fejl i BIOS’ fakturabeskrivelser, og den efterfølgende manglende kontrol fra Region Syddanmarks side, der er skyld i den ekstra forudbetaling.

Undersøgelse og redegørelse af forløbet undervejs

Koncerndirektør i Region Syddanmark Rikke Vestergaard vil nu sætte gang i en grundig undersøgelse:

- Det er simpelthen ikke godt nok, at der er sket sådan en fejl, og at den ikke er blevet opdaget før nu. Vi vil nu gennemgå hele forløbet og sikre os, at det ikke kan ske igen. BIOS’ sjusk med fakturaerne er ingen undskyldning for, at vi ikke fanger den slags tidligere i forløbet.

Regionsrådet vil modtage en redegørelse for regionens håndtering af afregningerne, så snart regionen har afdækket, hvorfor den ekstra udbetaling ikke blev bremset.

Konklusion efter møde med BIOS

Region Syddanmark havde på et planlagt møde 7. juli mulighed for at vende sagen med BIOS.

BIOS er indstillet på at tilbagebetale beløbet, men BIOS har på grund af en presset økonomi bedt om tid til at vurdere, hvor meget virksomheden kan betale her og nu, og hvordan den øvrige tilbagebetaling kan foregå.

Yderligere information:

Koncerndirektør Rikke Vestergaard, Region Syddanmark, telefon 40 20 37 48

Forretningsudvalget i Region Syddanmark og regionsrådet skal tage stilling til tilbagebetalingsforslaget i august.

APPFWU02V