Skip til primært indhold

BIOS på vej mod konkurs mandag

BIOS er på vej til at gå konkurs, da de ikke er i stand til at betale de fejludbetalte 31 mio. kroner tilbage til regionen, og ikke kan fortsætte driften - medmindre der laves en afdragsplan over 1 år, og BIOS fortsat får fuld betaling de kommende måneder.

På mødet i fredags afviste Region Syddanmark BIOS’ tilbagebetalingsplan, der strakte sig over 1 år og indebar, at regionen skulle påtage sig yderligere forpligtelser, da en afdragsordning vil være ulovlig statsstøtte.

Regionen opfordrede BIOS til at gå konkurs på mandag, alternativt ville regionen begære selskabet konkurs – jf. redegørelsen længere nede. 

En task force i regionen har i den seneste tid arbejdet minutiøst med at forberede denne situation og sikre ambulancedriften i den situation.

BIOS har nu i stedet valgt at gå i pressen og til medarbejderne og fortælle, at de fortsat ønsker en urealistisk afdragsordning med regionen. Det skaber en proces, der er meget vanskelig at forklare medarbejderne og svær at håndtere. En afdragsordning er ikke en mulighed, og BIOS har tilkendegivet, at de ikke kan betale løn til medarbejderne på fredag, med mindre regionen undlader at modregne.

Regionen vil bede kurator videreføre driften

Regionen forventer ikke, at syddanskerne kommer til at mærke ændringer i ambulancedriften, selvom BIOS erklæres konkurs i næste uge.

Når konkursdekretet er afsagt, vil regionen straks bede konkursboets kurator om at videreføre driften, så ambulancerne kan køre, og redderne og de øvrige medarbejdere fortsat kan varetage deres job.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), siger:

- Jeg er ked af den turbulente situation, som konkursen vil bringe BIOS’ medarbejdere i. Men de skal vide, at vi har taget alle forholdsregler, juridisk og praktisk, så de trygt kan gå på arbejde, også når BIOS er gået konkurs.  

Udbetaling af løn på fredag

Lønmodtagernes Garantifond sikrer alle medarbejderes løn for arbejde frem til dagen for dekretet, herunder løn for overarbejde. 

Lønmodtagernes Garantifond vurderer som udgangspunkt, at de kan nå at udbetale løn ultimo juli, hvis der sker konkurs mandag eller evt. tirsdag. Hvis det ikke kan nås, vil regionen garantere medarbejderne anden mulighed for lønudbetaling i forbindelse med månedsskiftet.

Medarbejderne skal være trygge

Der er omkring 500 ansatte i BIOS, der bliver berørt af konkursen. Region Syddanmark vil blandt andet indkalde til møder og oprettet hotlines, så medarbejderne kan få de informationer, de har behov for. Når konkursdekretet er afsagt vil der blive indkaldt til informationsmøder.

Stephanie Lose siger:

- Vores primære fokus er at sikre ambulancedriften, og at medarbejderne er trygge, selvom der sker så meget. De har, sammen med redderne hos regionens anden ambulanceoperatør, Responce, arbejdet hårdt for, at syddanskerne kan få hjælp, når de har brug for en ambulance.

Der har været rigtig meget opmærksomhed omkring ambulancedriften i regionen det seneste års tid. Derfor er det fuldt forståeligt, hvis de er frustrerede over den nuværende situation. Men de kan være sikre på, at vi i samarbejde med kurator vil gøre alt for, at processen bliver så smertefri som muligt.

Region Syddanmark vil hurtigst muligt oprette en hjemmeside, www.rsyd.dk/ambulancedrift, hvor BIOS’ medarbejdere og borgerne kan orientere sig i de foreløbige oplysninger.

Fremtidig ambulancedrift drøftes tirsdag

Tirsdag er der ekstraordinært regionsrådsmøde om ambulancedriftens fremtid i Region Syddanmark. Her vil Stephanie Lose tale for en hjemtagelse af ambulancedriften.

FAKTABOKS

Oversigt over forløbet:

Regionsrådet orienteres om fejludbetalingen på 31 millioner kroner.

Administrationen og BIOS drøfter mulighederne for tilbagebetaling. I dagene efter mødet vurderer Kammeradvokaterne, at ”der bør foretages fuld modregning i forbindelse med næste betaling til BIOS”.  Kammeradvokaten vurderer desuden, at en afdragsordning i den foreliggende situation principielt skal betragtes som et nødlån/statsstøtte, som ikke kan ydes uden EU-kommissionens tilladelse.

Stephanie Lose træffer på den baggrund formandsbeslutning om at fremsende et krav om betaling af de ca. 31 mio. senest 22. juli 2016.

Formandsskabet drøfter proces- og tidsplan samt mulighed for at yde nødlån/statsstøtte. Herefter træffes formandsbeslutning om ikke at forfølge muligheden for at yde nødlån til BIOS.

På mødet med BIOS står det klart, at BIOS ikke kan betale. BIOS tilkendegiver, at de vil indgive konkursbegæring mandag den 25. juli. Regionen tilkendegiver ellers at ville indgive begæringen.

BIOS går i pressen uden forudgående koordinering med regionen.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V