Skip til primært indhold

Ulige konkurrence i udbud om lægevagtstransport

Lægevagtskørslen i Region Syddanmark bliver med jævne mellemrum sendt i udbud. En fortolkning af taxalovgivningen fra Trafik- og Byggestyrelsen betyder dog, at visse typer virksomheder får en fordel, og det skader konkurrencen. Regionsrådet vil derfor bede Danske Regioner om at forfølge sagen.

Udbud er en fast del af det at være en offentlig virksomhed. I Region Syddanmark betyder det, at man flere gange om året skal sende opgaver i udbud, så private virksomheder har mulighed for at byde på de pågældende opgaver.

Transport af vagtlæger skal udbydes

Region Syddanmark skal således - som en offentlig virksomhed – blandt andet udbyde transportopgaven af lægerne i lægevagten, når de skal på patientbesøg. En ordre på omkring 20 millioner kroner om året.

Udbuddet skal medvirke til, at virksomhederne kan konkurrere om opgaverne på lige vilkår, og i sidste ende skal det give regionen mulighed for at få løst opgaven til den laveste pris.

Udbud på transporten af vagtlæger udstiller problem

I seneste udbud vandt taxaselskabet DanTaxi opgaven, og det har fået limousineselskabet SIM Lægekørsel samt chaufførerne i dette selskab til at klage til Klagenævnet for Udbud.
SIM Lægekørsel har nemlig afgivet det laveste bud, men Region Syddanmark er alligevel tvunget til at vælge DanTaxi.

Taxa-selskaber skal vælges fremfor limousine-selskaber

Trafik- og Byggestyrelsen fortolker nemlig taxilovgivningen således, at virksomheder med ”limousinebevilling” (hvilket er tilfældet for SIM Lægekørsel) kun kan foretage lægevagtskørsel, såfremt der i et udbud ikke er indkommet tilbud fra virksomheder med ”taxabevilling” (hvilket er tilfældet for DanTaxi).

Styrelses tolkning hæmmer konkurrencen

Region Syddanmark er derfor tvunget til at vælge taxa-selskaber fremfor limousine-selskaber, selvom deres tilbud er dyrere.

Formand for Sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark Tage Petersen (V) siger:
 
- Denne sag illustrerer rigtig godt, hvorfor Trafik- og Byggestyrelsens fortolkning ikke holder i praksis. Vi er bundet på hænder og fødder, og vi får dermed aldrig mulighed for at vælge det mest hensigtsmæssige tilbud. Det skaber på ingen måde konkurrence og underminerer hele idéen med et udbud.

Danske Regioner skal tage problematikken videre

Et flertal i regionsrådet i Region Syddanmark besluttede på regionsrådsmødet 25. januar 2016 at bede Danske Regioner om at rejse problematikken med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Socialdemokraterne valgte at stemme imod.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V