Skip til primært indhold

Stabil ambulancedrift i december skal fortsætte i det nye år

Ambulanceberedskabet i Region Syddanmark har på det seneste udviklet sig positivt og mere stabilt end tidligere. Responstiderne har således været fornuftige i december, hvor juledagene og en beredskabsmæssig tung nytårsaften blev dækket på betryggende vis. De kommende måneder skal bruges på at stabilisere og normalisere driften yderligere.

Julemåneden har været en god tid for det syddanske ambulanceberedskab. Responce A/S, der driver ambulancerne i Trekantområdet og BIOS Ambulance Services, der driver ambulancerne i resten af Syddanmark har formået at levere et stabilt ambulanceberedskab igennem hele december.

Juledagene er ellers typisk svære at dække, da mange reddere gerne vil holde fri, og nytårsaften kan også være en udfordring, da ambulanceoperatørerne skal stille med mange ekstra beredskaber.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Det er godt at se, at der tegner sig et billede af større stabilitet i vores ambulanceberedskab. Det er en tendens, som skal fortsætte, så vi får stabiliseret og konsolideret vores ambulancedrift. Vi vil fra regionens side også i de kommende måneder følge udviklingen og den daglige drift tæt.

Der har været dage i starten af januar, hvor der ikke var reddere nok til at dække alle ambulancerne, og det er en af grundene til, at regionen vil fortsætte med at følge den daglige drift.

BIOS vil fortsætte med at konvertere tre beredskaber

BIOS har meddelt regionen, at de indtil videre vil fortsætte med at konvertere tre ambulanceberedskaber til sygetransportberedskaber på hverdage for at sikre den mest stabile drift. Denne løsning har kørt siden september, og løsningen har vist sig brugbar – om end ikke optimal.

Regionsrådsformand Stephanie Lose siger:

- Vores ansvar som politikere er at sørge for, at vi har et stabilt og forsvarligt beredskab. Selvom BIOS’ forslag ikke lever op til kontrakten, så er det dog en løsning, som vi kan leve med i en kortere periode, og som over de seneste måneder har vist sig brugbar.

Region Syddanmark har mulighed for at fordele de tre sygetransporter ud på BIOS’ tre dækningsområder. Og det giver god mening at placere disse på stationer i de store byer, hvor der i forvejen er mange ambulancer, og hvor der er et stort behov for liggende sygetransporter til og fra akutsygehusene.

BIOS og Responce overgår til drift

Efter fire måneders opstartsfase skal ambulanceleverandørerne fra 1. januar levere de beredskaber, de er forpligtigede til ifølge kontrakten med Region Syddanmark. Ellers skal de betale en økonomisk bod til regionen.

Meddelelsen om BIOS’ konvertering betyder, at regionen nu er i kontakt med Kammeradvokaten.

Thyge Nielsen (V), der er udvalgsformand for regionens præhospitale udvalg, siger:

- Vi har i kontrakten mulighed for at afkræve BIOS en bod for deres manglende beredskaber, men med løsningen med sygetransporterne får vi et beredskab, der ligger rimeligt tæt på det beskrevne i kontrakten. Men da denne løsning ikke er beskrevet i kontrakten, har vi nu bedt Kammeradvokaten vurdere, hvad en rimelig bod vil være i forhold til, hvad vi mangler, og hvad vi nu får.

Region Syddanmark vil nu sammen med Kammeradvokaten arbejde på at udtrække, validere og kvalitetssikre oplysninger om ikke-leverede beredskaber med henblik på at udmåle bod.

Region Syddanmark regner derudover med at have en bodsberegning på de tre konverterede beredskaber klar inden udgangen af januar.

Fakta om ambulanceberedskabet og responstiderne:

Ambulancerne i Region Syddanmark bliver drevet af Responce A/S og BIOS Ambulance Services.

  • Responce dækker Trekantområdet med 16 ambulancer, 1 akutlægebil og 3 sygetransporter.
  • BIOS dækker resten af regionen med 54 ambulancer, 12 akutlægebiler/akutbiler og 9 sygetransporter.

Virksomhederne har haft opgaven siden 1. september 2015.

1. januar sluttede imidlertid den opstartsfase, som er aftalt mellem virksomhederne og regionen. Det betyder, at begge virksomheder skal stille med de fulde beredskaber, hvis de skal undgå at betale en økonomisk bod til Region Syddanmark.

Yderligere information:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, telefon 25 33 09 82

Udvalgsformand Thyge Nielsen (V), Præhospitaludvalget, Region Syddanmark, telefon 2031 3624

Kst. direktør Mads Haugaard, Sundhed, Region Syddanmark, telefon 2920 1984

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V