Skip til primært indhold

Sparekatalog sendt i høring

Regionsrådet i Region Syddanmark har nu sendt et katalog med forslag til besparelser på sundhedsområdet i offentlig høring. Høringsperioden strækker sig indtil 29. februar 2016. Derefter vil høringssvarene indgå i den videre politiske behandling af sparekataloget, der skal ende med besparelser for 187 millioner kroner. 25. april træffer regionsrådet den endelige beslutning om besparelserne.

Syddanske borgere, kommuner og organisationer, der har kommentarer til de spareforslag, som Region Syddanmark for nylig offentliggjorde, får nu mulighed for at give deres mening til kende. Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet 25. januar at sende både sparekataloget med besparelser på det somatiske område og omstillingskataloget med omstillinger på psykiatri-området i offentlig høring. 

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), siger:
- Vi sender vores forslag til besparelser i høring, fordi vi gerne vil høre de argumenter, der taler for og imod de enkelte forslag. Vi kan desværre ikke undgå at skulle spare, men vi kan sørge for at have alle relevante overvejelser med, når vi træffer den endelige beslutning om, hvor der skal spares.

Høringssvar indgår i beslutningsproces

Mange har allerede givet deres mening til kende om besparelserne - både i medierne og andre steder. Men for at være sikker på, at kommentarerne indgår i selve beslutningsprocessen, skal de sendes som høringssvar i høringsperioden. 

Høringsperioden varer indtil 29. februar 2016 kl. 24, og alle har mulighed for at sende et høringssvar.

Derefter vil regionen behandle høringssvarene, og 25. april træffer regionsrådet efter planen den endelige beslutning om, hvilke besparelser og omstillinger der skal føres ud i livet.

Besparelser på sundhedsområdet for 200 millioner kroner

I regionens budget for 2016 mangler der 200 millioner kroner på sundhedsområdet, som skal findes via besparelser. De 187 millioner kroner skal spares inden for somatikken, mens de resterende knap 13 millioner kroner skal spares på administrationen i regionshuset.

Det sparekatalog, der nu er sendt i høring, rummer forslag til besparelser for 210 millioner kroner.

Omstillinger på psykiatri-området skal frigøre midler til nedbringelse af tvang

Det er et politisk ønske om at finde flere midler til at reducere brugen af tvang inden for psykiatri-området, som ligger til grund for det katalog med forslag til omstillinger på psykiatri-området, der nu også er sendt i høring. Katalogets omstillinger vil til sammen frigøre 32 millioner kroner.

Fakta om høringen

Høringsfristen er mandag 29. februar 2016 kl. 24, og alle kan indsende høringssvar til de forslag til besparelser og omstillinger, som Region Syddanmark har offentliggjort.

Høringssvar skal afgives digitalt på Region Syddanmarks hjemmeside:
Høring af besparelser i forbindelse med budget 2016
På denne side kan alle indkomne høringssvar ses.

De indkomne høringssvar vil indgå i den efterfølgende politiske behandling af spareplanen.

Der træffes endelig beslutning om besparelser og omstillinger på regionsrådsmødet 25. april 2016.

Besparelserne er en del af regionens budget for 2016, som blev vedtaget af et bredt flertal i det syddanske regionsråd 7. oktober 2015. Kun Enhedslisten stemte imod.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU01V