Skip til primært indhold

Nye pejlemærker skal skabe regional sammenhængskraft

Hvad er det helt særlige, der kendetegner Region Syddanmark – både som politisk organisation, som arbejdsgiver for 25.000 medarbejdere og i mødet med borgerne? Det vil regionen nu finde svar på i en proces, der skal munde ud i en række regionale pejlemærker.

Region Syddanmark vil formulere et sæt pejlemærker, der giver et klart svar på, hvad der kendetegner regionen. Det besluttede regionsrådet på sit møde 29. februar.

Pejlemærkerne skal findes i en proces, hvor både interne og eksterne parter høres, og pejlemærkerne skal fremover være drivkraften for udviklingen på tværs af regionens mange forskelligartede opgaver.

Pejlemærkerne skal være overbygningen på et godt fundament

Det betyder dog ikke, at de visioner og strategier, som regionen arbejder ud fra i dag, skal laves om.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) siger:

- Vi har en for eksempel en sundhedsvision, der sætter en klar retning for sundhedsområdet. Samtidig har vi i dag godkendt en ny og ambitiøs vækst- og udviklingsstrategi. De skaber et godt fundament. Men vi har brug for at bygge ovenpå og skabe sammenhæng på tværs. Vi skal have tegnet et klart billede af, i hvilken retning regionen skal gå. Det vil hjælpe ledere og medarbejdere, når de varetager regionens fremtidige opgaver og udfordringer.

Dialog skal skabe forankring og ejerskab

Processen med at finde frem til de pejlemærker, der skal karakterisere regionen fremover, kommer til at strække sig over det meste af året. Både medarbejdere, regionsråds- og byrådsmedlemmer, samarbejdsparter og andre interessenter skal inddrages.

Regionsdirektør i Region Syddanmark Jane Kraglund siger:

- Vi skal have en dialog med vores eksterne samarbejdspartnere for at blive skarpere på, hvad omverdenen forventer af os. Og vi skal have en intern dialog, som skal sikre forankring og ejerskab – både hos de folkevalgte og hos medarbejderne. Kun på den måde bliver vi alle så fortrolige med pejlemærkerne, at vi kan navigere efter dem.

Proces vil strække sig over det meste af året

Planen er, at dialogen om pejlemærkerne begynder i de politiske udvalg og i andre relevante fora i løbet af foråret og munder ud i en konference i juni, hvor pejlemærkerne konkretiseres.

Endelig bliver pejlemærkerne behandlet politisk i regionsrådet i september 2016, hvorefter de sendes i høring. I november sker den endelige vedtagelse af pejlemærkerne i regionsrådet.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU02V