Skip til primært indhold

Klagenævn underkender Trafik- og Byggestyrelsens fortolkning

Klagenævnet for Udbud har i dag underkendt den fortolkning fra Trafik- og Byggestyrelsen, som Region Syddanmark har fulgt i sagen om udbud af lægevagtkørsel. Ifølge nævnet har regionen derfor handlet i strid med reglerne om ligebehandling, da regionen accepterede et tilbud fra Dantaxi, selv om SIM Lægekørsel kom med det billigste tilbud.

Region Syddanmark har for nyligt haft lægevagtkørslen i udbud, og her vandt taxaselskabet DanTaxi opgaven, selvom SIM Lægekørsel havde afgivet det laveste tilbud. Region Syddanmarks valg var baseret på Trafik- og Byggestyrelsens fortolkning af taxilovgivningen. En fortolkning, som Kammeradvokaten har vurderet er korrekt, og som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefalede regionen at følge.

Klage over regionens valg

SIM Lægekørsel har klaget til Klagenævnet for Udbud over regionens valg, og klagenævnet har så i dag den 25. februar givet klageren medhold.

- Vi har hele tiden været forundret over Trafik- og Byggestyrelsens fortolkning, da vi jo mener, at formålet med et udbud jo netop er at få en given opgave løst tilfredsstillende til den laveste pris. Men vi så omvendt ingen anden mulighed end at følge styrelsens fortolkning, som også blev bakket op af vores juridiske rådgiver Kammeradvokaten. Vores forundring førte til, at regionsrådet har skrevet til Danske Regioner for at få dem til at tage sagen op, men nu overhaler klagenævnets afgørelse den henvendelse, siger Mogens Sehested, økonomidirektør i Region Syddanmark.

Drøftelse med juridiske rådgivere

Hvad klagenævnets afgørelse kommer til at betyde for Region Syddanmarks aftale med DanTaxi om lægevagtkørslen er for tidligt at sige noget om.

- På mandag vil vi tage en nærmere drøftelser af de juridiske aspekter i sagen, siger Mogens Sehested.

Lægevagtskørslen er en opgave til omkring 20 millioner kroner om året, og DanTaxi tog fat på opgaven 1. februar i år.

Yderligere oplysninger

Økonomidirektør Mogens Sehested, Region Syddanmark, mobil 29 20 11 50

Link til afgørelse

APPFWU01V