Skip til primært indhold

Ja til stærkere diger

Det har længe været et ønske fra Vadehavskommunerne at få lov til at øge indvindingen af klæg, som bruges til det øverste lag på digerne. På sit seneste møde gav Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer sit samtykke til at indvinde klæg ved Allerup syd for Esbjerg.

Der er brug for indvinding af mere klæg til at udbedre og forstærke digerne langs Vadehavet for at beskytte byer, mennesker og natur mod stigende vandmasser og stormfloder. Udfordringen er, at klægen som regel kun findes i EU-naturbeskyttede områder.

Tønder, Esbjerg, Varde og Fanø kommuner udtrykte allerede i forbindelse med høringsfasen af Region Syddanmarks forslag til Råstofplan 2016 et stærkt ønske om, at der udlægges nye graveområder til klæg. Og nu har Darum-Tjæreborg Digelag ansøgt om tilladelse til indvinding af klæg i et område Allerup syd for Esbjerg.

- Vi har vurderet, at indvindingen kan foregå uden at tilsidesætte væsentlige miljøhensyn. Derfor har vi efter tæt dialog med Naturpark Vadehavet, Esbjerg Kommune og Darum-Tjæreborg Digelag givet vores samtykke til, at der kan indvindes klæg inden for det ansøgte område, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark. 

Regionen går med samtykket i gang med at lave de konkrete vilkår for, hvordan gravningen må foregå.

Graveområder til klæg

Klæg er en grålig marskaflejring, der består af finsand og silt sammenkittet af en organisk substans. Klæg er derfor meget modstandsdygtigt over for erosion. Tidligere blev digerne alene bygget af klæg. I dag er kernen typisk lavet af indvundet havsand, som belægges med et 50-100 cm tykt lag af klæg.

Kystdirektoratet anbefaler i sin seneste rapport, at der indvindes mere klæg til forstærkning af digerne. Der har været gravet klæg ved Allerup i over 20 år, og denne indvinding ønsker man at fortsætte.

- Vi står i en situation, hvor de regler, der skal beskytte naturen, risikerer at koste digebrud og oversvømmelser, som vil ødelægge den selvsamme natur. Det vigtigste må være at beskytte mennesker, byer og natur mod stormfloder. Vi mener godt, at der kan indvindes klæg på en skånsom måde, der både tager hensyn til den unikke fauna og flora langs Vadehavet og faktisk øger områdets naturværdier, siger Jørn Lehmann Petersen.

Regionen behandler i øjeblikket to ansøgninger om tilladelse til indvinding af klæg ved henholdsvis Allerup syd for Esbjerg og ved Ballum syd for Rømødæmningen.

Når områderne er færdiggravede, bliver de efterbehandlede og lavet om til søer, der vil øge naturværdien.

Download oversigtskort over det ansøgte klægindvindingsområde ved Allerup (pdf) og oversigtskort over Natura 2000-området (pdf)

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU02V