Skip til primært indhold

400.000 lastbiler kan flyttes til jernbanen

Gevinsterne ved at udvide den enkeltsporede togstrækning mellem Padborg og Tinglev til dobbeltspor er langt større end først antaget, viser ny analyse fra COWI. Det skyldes blandt andet stigende trængsel på motorvej E45, som øger virksomhedernes økonomiske fordele ved at flytte mere gods fra vej til bane.

(NB! Bemærk, at COWI har foretaget ny beregning)

Se det reviderede notat "Distributionsomkostninger og infrastruktur Østjylland-Hamborg" her (pdf)

Hvis de ca. 10.000 årlige godstog ned gennem den østlige del af Sønderjylland øges med blot 500, vil det betyde i omegnen af 400.000 færre lastbiler på motorvejsnettet.

Forudsætningen for at kunne overflytte gods fra vej til bane er, at man får etableret dobbeltspor mellem Padborg og Tinglev. Den 14 kilometer lange strækning er den eneste tilbageværende enkeltsporede strækning på hele jernbanenettet mellem Østjylland og Hamborg. Og udgiften på ca. 500 mio. kr. for dobbeltsporsudvidelsen er hurtigere tjent ind for samfundet end hidtil ventet.

Det er konklusionen i den nye analyse ”Distributionsomkostninger og infrastruktur Østjylland-Hamborg”, som COWI har udarbejdet for Region Syddanmark.

- Skal der sættes handling bag ordene om at flytte gods fra bil til bane, er det helt nødvendigt, at banerne har den tilstrækkelige kapacitet. COWI’s analyse af distributionsomkostningerne peger entydigt på, at enkeltsporet mellem Tinglev og Padborg er en reel barriere. Strækningen har tidligere været dobbeltsporet, så det er lige til at gå til, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Fem sporlukninger siden 2010

I analysen er der regnet på, hvad den virksomhedsøkonomiske effekt af at flytte gods fra bil til bane er. Her viser det sig, at hvis man blot kan flytte seks procent af den internationale transport fra bil til bane, så vil virksomhedernes samlede gevinst være på over en halv mia. kr. om året. Det modsvarer omtrent anlægsudgifterne til dobbeltsporsudvidelsen.

De to store transport- og logistikvirksomheder, DB Schenker og Kuehne + Nagel er i analysen desuden blevet spurgt om deres vurdering af at køre gods på bane. De peger på sårbarheden ved ensporede strækninger som en afgørende barriere for overflytning af gods. I Sønderjylland har der mellem 2010 og 2014 været fem hændelser, hvor den ensporede strækning har været lukket – bedst huskes nok afsporingen i december 2012, hvor banen var lukket i 17 dage på grund af et afsporet tog.

- Jeg vil på det næste møde i den dansk-tyske transportkommission opfordre transportministeren til at finde pengene, så projektet kan komme i gang hurtigst muligt, siger Stephanie Lose.

Næste møde i transportkommissionen er allerede mandag 15. februar.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V