Skip til primært indhold

Virksomheder i Syddanmark søger lærlinge

Ny undersøgelse viser, at mange forældre er bekymrede for, om der er praktikpladser og job nok til deres børn, hvis de vælger en erhvervsuddannelse. Men inden for mange fag – særligt bygge- og anlægsbranchen og industrien – mangler der faktisk lærlinge.

Praktikpladsproblematikken er nuanceret. Det er overordnet en udfordring at skaffe praktikpladser i Syddanmark, men der er også mange eksempler på, at der findes ubesatte lærlingepladser i regionen – især i bygge- og anlægsbranchen og industrien.

Alligevel viser en ny undersøgelse, at 31 procent af de forældre, der ikke vil anbefale deres barn en erhvervsuddannelse, angiver, at det er fordi, de er bekymrede for, om der er praktikpladser eller job nok. En anden undersøgelse viser, at 14,2 procent af adspurgte forældre siger, at sikkerhed for praktikplads kunne få deres børn til at vælge en erhvervsuddannelse.

På Syddansk Erhvervsskole oplever man imidlertid stor efterspørgsel efter dygtige elever inden for mange fag, og skolen er ved at planlægge en kampagne sammen med en række virksomheder, hvor skolen sammen med virksomhederne søger elever til konkrete lærepladser. Direktør Lars Bregnehøj fra Syddansk Erhvervsskole har besøgt en del af virksomhederne, og behovet findes mange steder.

- Vi har dagligt kontakt med virksomheder, der mangler lærlinge. Vi har stor efterspørgsel efter elever i de højteknologiske fag som fx industritekniker og automatiktekniker. Men hvis ens barn har interesse for at bygge og producere, så skal man ikke afholde sig fra at vælge uddannelser som fx murer, smed og bager. Det er alt sammen uddannelser, hvor der allerede nu mangler arbejdskraft, og der er gode karrieremuligheder, hvis man har lyst til at blive selvstændig eller læse videre efter endt uddannelse, siger Lars Bregnehøj.

Virksomheder: Vi kan ansætte mange flere lærlinge

At praktikpladsmulighederne flere steder er gode, kan virksomheden V. Å. Gram i Vojens skrive under på. Virksomheden, der bl.a. producerer udsugningsborde, ventilatorer og filteranlæg, søger typisk klejnsmede, svejsere og industrioperatører, men lærlingene har ikke været lette at få fat på.

- Vi har ofte haft svært ved at finde lærlinge. Derfor har vi intensiveret charmeoffensiven over for de unge og bl.a. afholdt et succesfuldt åbent hus, hvor de unge, deres forældre og andre med interesse kunne komme og se en aktiv produktion en lørdag eftermiddag. Derudover vil vi også intensivere samarbejdet med skoler og UU-vejledere, så eleverne kan besøge virksomheden og evt. tage udgangspunkt i den til nogle af de projekter, de arbejder med i undervisningen, fortæller HR-koordinator i V. Å. Gram, Pia Pedersen.

V. Å. Gram er for nylig gået fra at ansætte én klejnsmedelærling om året til to, da virksomheden oplever, at det er svært at finde færdiguddannede klejnsmede. De har også allerede lavet aftale med en ny lærling fra 1. januar 2017, og de forventer i løbet af 2017 at ansætte en teknisk designerelev samt en kontorelev.

Virksomheder kan selv gøre noget

Maskinfabrikken ECM Industries A/S er et eksempel på, at virksomheder også selv kan gøre noget for at tiltrække lærlinge. Virksomheden fra Egtved har 100 medarbejdere og ingen problemer med at tiltrække lærlinge. Produktionschef Søren Christiansen efterlyser, at branchen i højere grad selv tager initiativer, for de unge kommer ikke af sig selv:

- Vi får ca. 35 ansøgninger om året. Og vi oplever, at det er forholdsvis nemt at finde de rigtige lærlinge. Men en del virksomheder giver sig ikke tiden til at få de unge i gang. Mange virksomheder gør sig ikke synlige, der hvor de unge mennesker er. I fortiden havde alle maskinfabrikker arbejdsdrenge, og der blev de unges interesse fanget. Da virksomhederne droppede arbejdsdrengene, forsvandt grundlaget for lærlinge. Vi har konstant 12-14 unge mennesker fra 13-17 år, som kommer efter skole for at tjene penge, og derfor har vi stadig kontakten, siger han.

Efterspørgslen efter faglærte stiger

Efterspørgslen efter faglærte bliver kun større i den nærmeste fremtid, da antallet af arbejdspladser til faglærte forventes at stige. Derfor håber Bo Libergren (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, at mulighederne for praktikplads og job kan tiltrække flere elever på erhvervsuddannelserne:

- Hvis man begynder på en erhvervsuddannelse i Region Syddanmark inden for områder, hvor der efterspørges arbejdskraft, står man med gode kort på hånden med hensyn til både praktikplads og efterfølgende job. Derfor vil jeg gerne opfordre både forældrene og de unge til at overveje en erhvervsuddannelse, for samfundet har brug for flere erhvervsuddannede – og efterspørgslen bliver endnu større i fremtiden, siger han.

Antallet af arbejdspladser til faglærte i Syddanmark forventes at stige med op imod 24.000 personer i 2025, og den forventede livsløn for flere erhvervsuddannelser matcher eller overgår faktisk flere femårige universitetsuddannelser. Det viser en udregning foretaget af CEPOS i sommeren 2016. Eksempelvis kan en industritekniker i produktionen forvente en gennemsnitlig årsindkomst på 440.000 kr. fra han eller hun er 18 til 64 år. Det samme tal for en procesoperatør er 460.000 kr., mens en automatiktekniker kan forvente 450.000 kr.

Forskellige fag, forskellige situationer

Men praktikpladserne hænger ikke på træerne inden for alle erhvervsuddannelser, og samlet set er det fortsat en udfordring at skaffe nok praktikpladser i Syddanmark. Derfor arbejder både regionen og arbejdsmarkedets parter for at sikre fortsat vækst i antallet af praktikpladser.

- Praktikpladsproblemstillingen er nuanceret og et vigtigt indsatsområde for regionen, og derfor er det prioriteret i budgetforliget for 2017.  Vi har netop haft samlet parterne på området til en vidensworkshop om praktikpladser, der blev afholdt 30. november. Her fokuserede vi på, hvordan vi kan samarbejde om nye løsninger og muligheder inden for praktikpladsområdet, siger Bo Libergren.

En oversigt over aktuelle praktikpladser kan man finde på praktikpladsen.dk, men da det ikke er alle virksomheder, der opretter deres ledige elev- og lærlingeopslag her, er det en rigtig god idé også at opsøge praktikcentrene på erhvervsskolerne. Her har de tæt kontakt til erhvervslivet, og mange vil blive overraskede over, hvor mange praktikpladser de står med på hånden.

For at lære mere om de mange muligheder, en erhvervsuddannelse giver, kan du besøge ditbarnsfremtid.dk.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark, 
Lars Bregnehøj, direktør, Syddansk Erhvervsskole, tlf. 30 43 30 07
Pia Pedersen, HR-koordinator, V. Å. Gram, tlf. 73 52 18 18
Søren Christiansen, produktionschef, ECM Industries A/S, tlf. 20 22 37 88

Kontaktperson

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V