Skip til primært indhold

Region Syddanmark vil sende EPJ-system i udbud

Region Syddanmarks elektroniske patientjournal, EPJ-systemet, skal sendes i udbud. På den korte bane vil dette dog ikke få betydning for personalet.

Region Syddanmarks forretningsudvalg har 7.december indstillet til regionsrådet, at regionens EPJ-system, der går under navnet COSMIC, skal sendes i udbud.

Et langvarigt samarbejde

Regionen har videreført et leverandør-samarbejde om EPJ, som Fyns Amt påbegyndte i 2004, og dele af kontrakten udløber i 2016. Det er imidlertid kun godt et år siden, at regionen blev færdig med at udrulle EPJ løsningen over hele regionen. Region Syddanmark har derfor forhandlet med den nuværende leverandør om en forlængelse af aftalen. Dette har stået på i over et år, og det var først i slutningen af forhandlingsfasen, at det stod klart, at det ikke er muligt.

Administrerende sygehusdirektør på OUH Niels Nørgaard Pedersen, der er systemejer af COSMIC på regionens vegne, siger:

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er ærgerligt, at det ikke kunne lade sig gøre at forlænge kontrakten. Men vi har fået indikationer på, at det ikke behøver at blive dyrere på den lange bane, hvis udbuddet resulterer i, at der skal skiftes system. Det betyder, at vi er fortrøstningsfulde, selvom vi skal have EPJ-systemet i udbud, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Konkurrencedygtige alternativer

At systemet skal i udbud skyldes blandt andet, at der i forhandlingens sidste faser har vist sig interesse fra andre it-leverandører. Det vurderes endvidere, at der er behov for at sammenligne med andre systemer.

– Hvis vi kommer til at skifte system, ligger det under alle omstændigheder mindst et par år ude i fremtiden, og selve udbuddet vil tage minimum et halvt år at afvikle. Og uanset hvilket system, det ender med, vil vi bestræbe os på at patienterne og personalet kommer til at mærke så lidt som muligt. Der kører tre andre systemer i Danmark, så der er også erfaringer at trække på fra andre regioner. Vi ved, at der er alternativer, og det betyder at, vi er fortrøstningsfulde, selvom vi nu skal i udbud, siger han.

Region Syddanmark vil – såfremt regionsrådet følger indstillingen fra forretningsudvalget – hurtigst muligt påbegynde arbejdet med at få opgaven i udbud.

– Vores udgangspunkt i valget af system har hele tiden været, at vi vil sikre klinikken de bedste muligheder for behandling og pleje af patienterne. COSMIC vil blive ved med at køre, og vi vil også fortsat optimere vores brug og drift af systemet, indtil vi eventuelt har en anden løsning på plads, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Yderligere oplysninger:

Administrerede sygehusdirektør, Niels Nørgaard Pedersen, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark, mobil 20 28 20 71

APPFWU01V