Skip til primært indhold

Regionale busser på Fyn får halvtimesdrift

Fra december vil passagererne opleve flere regionale bussafgange på seks fynske strækninger, så der vil køre en bus hvert 30. minut på hverdage mellem kl. 6 og kl. 20. Også i weekenderne øges antallet af busafgange.

Næsten en kvart million flere passagerer forventes at stige ombord på de regionale busser på Fyn i de kommende år, når FynBus til december iværksætter et højfrekvent rutenet for de regionale busser mellem de større fynske byer.

Samtlige regionale busruter vil som minimum få halvtimesdrift fra mandag til fredag i tidsrummet 6-20, mens der vil være timedrift i weekenden. Det såkaldte R-net sigter først og fremmest mod erhvervspendlere og indkøbs- og fritidsrejsende, som udgør langt størstedelen af de rejsende i dag.

18.000 flere køretimer

Ideen er inspireret af Sjælland, hvor man har opnået en passagervækst på hele 17 pct. ved at sørge for, at man i dagtimerne aldrig kan komme til at vente mere end højst en halv time på bussen.

- Vi har et mål om at få flest passagerer for pengene og om at flytte flere fra bil til bus. Med flere afgange og lidt mere direkte ruter bliver bussen et mere attraktivt alternativ til bilen, og det er min forventning, at der vil komme væsentlig flere fynske passagerer i de kommende år, siger Bo Libergren (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

De mange ekstra busafgange vil betyde 18.000 ekstra køretimer om året og vil i etableringsfasen koste 8,4 mio. kr. årligt, som FynBus nu har mulighed for at finansiere som følge af væsentlige lavere priser på buskørslen i det seneste udbud. Regionsrådet nikkede til at etablere R-nettet på Fyn tilbage i december 2013, og Bo Libergren glæder sig over, at det nu kan realiseres:

- Hvis vi får flere overflyttet til bussen, er det jo til fordel for alle, fordi det skaber mere plads på vejene, siger udvalgsformanden og fortsætter:

- Det handler om at skabe enkle og genkendelige servicetilbud, som tilgodeser borgernes ønsker og bevægelsesmønstre.

Ny X-bus på vej

Efter de første to år ventes omkostningerne at falde til under det halve, i takt med at flere vælger at stige på bussen.

Der er også planer om et regionalt x-bus-forsøg på Fyn, hvor bussen med ganske få stop vil kunne køre mellem A og B og således konkurrere med både bil og tog hastighedsmæssigt.

Det nye R-net træder i kraft ved den ordinære køreplansændring til december.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V