Skip til primært indhold

Region Syddanmark tager stilling til diabetescenter på Nyt OUH

Sundhedsudvalget og Innovationsudvalget i Region Syddanmark skal på to ekstraordinære møder 10. august tage stilling til, om der skal arbejdes for at indgå et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om et diabetescenter ved Nyt OUH.

På to møder 10. august skal Sundhedsudvalget og Innovationsudvalget afgøre, om de vil godkende et visionspapir, der lægger rammerne for en eventuel etablering af Steno Diabetes Center i Odense ved Nyt OUH. Visionen og centeret er afhængig af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, og visionspapiret er første skridt på vejen mod en egentlig ansøgning om sådan en bevilling.

Ambitionen med det eventuelle nye diabetescenter er dels at forebygge diabetes, dels at gøre diabetespatienter i stand til at opnå en normal livslængde og livskvalitet. Derfor ville Steno Diabetes Center bidrage til både behandling, forskning, uddannelse og sundhedsfremme.

Formand for Innovationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S), siger:

- Byggeriet af Nyt OUH giver os mulighed for at samle mange specialer i nye rammer og tæt sammen med Syddansk Universitets mange aktiviteter, og etableringen af et diabetescenter vil kunne styrke dette. Det er klart, at et samarbejde mellem et offentligt sygehusvæsen og en privat part kan være kompliceret, men vi har tidligere gjort os mange gode erfaringer med netop dette, så det er langt fra nogen umulig opgave.

Vil komme mange til gode

Det anslås, at diabetes i 2025 vil ramme hver 10. dansker, så en øget indsats inden for forebyggelse, forskning og behandling vil komme mange borgere til gode. Novo Nordisk Fonden ser muligheder for et samarbejde med Region Syddanmark for at understøtte, at borgerne får den bedst mulige behandling. Novo Nordisk Fonden er også i dialog med de øvrige regioner om oprettelse af diabetescentre.

Formand for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

- I Region Syddanmark har vi et højt behandlingsniveau, og etableringen af et diabetescenter vil give os mulighed for at gøre behandlingen endnu bedre. Et eventuelt diabetescenter i Odense ville være til gavn for borgere i hele regionen. Uanset om du bor i Odense eller Give, skal du som borger kunne modtage den samme gode behandling. Diabetescenteret skal kunne give alle syddanske borgere bedre redskaber til at forebygge, opdage og leve et bedre liv med diabetes end hidtil.

En spændende mulighed

Såfremt visionspapiret godkendes i Sundhedsudvalget og Innovationsudvalget, skal Forretningsudvalget samme dag tage stilling til, om visionspapiret skal indstilles til vedtagelse i regionsrådet på et møde 22. august. Herefter vil næste skridt være at konkretisere visionen, så den kan blive til virkelighed.

Regionsrådsformand og formand for Forretningsudvalget, Stephanie Lose (V), er helt tryg ved at lade Novo Nordisk Fonden bidrage med finansiering af det nye diabetescenter og supplerende behandlingstilbud på de lokale sygehuse:

- Vi har i Regionsrådet det fulde og hele ansvar for den overordnede planlægning af behandlingsstrukturen, og vores læger har ansvaret for tilrettelæggelse af den individuelle behandling. Så længe vi er bevidste om det, er dette jo en spændende mulighed for at gøre noget rigtig godt for en stor og voksende gruppe, der har brug for sundhedsvæsenet, siger hun og fortsætter:

- Hvis visionspapiret godkendes af regionsrådet, skal der udvikles en drejebog for projektet. Her vil vi sikre en bred inddragelse af bl.a. patienter, sygehuspersonale, praksissektoren og kommuner. Hver en sten skal vendes, så vi kan sikre, at diabetescentret vil komme til at fungere optimalt for både borgere og sundhedspersonale.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V